1
00:00:00,601 --> 00:00:02,042
<i>V předchozí epizodě.</i>

2
00:00:02,945 --> 00:00:05,567
- Ona si vás najde.
- A co ta skupina v Chicagu?

3
00:00:06,370 --> 00:00:08,399
Pokud bychom se dostali k démonovi,

4
00:00:08,402 --> 00:00:10,961
co má tak velký vliv a moc...

5
00:00:10,964 --> 00:00:12,608
Možná Bůh ví, kam Caleb šel.

6
00:00:12,610 --> 00:00:14,175
Takhle to nefunguje.

7
00:00:14,177 --> 00:00:16,044
K čemu je Bůh, co se nikdy neukáže?

8
00:00:16,046 --> 00:00:19,681
Je to kněz?
Slyšel jsem, že oba jsou.

9
00:00:19,683 --> 00:00:21,767
Proč jste tady?
Myslím si,

10
00:00:21,770 --> 00:00:23,150
že je tady něco špatně.

11
00:00:23,152 --> 00:00:24,853
Cítím to.

12
00:00:26,623 --> 00:00:28,258
Máme tady práci.

13
00:00:28,260 --> 00:00:31,928
Plavíte se?
V Jarellově zátoce je jedno ptačí hnízdo.

14
00:00:31,930 --> 00:00:34,297
Špatně dostupné.
Možná někdy příště.

15
00:00:34,299 --> 00:00:37,422
Myslíš si, že nás sem zavedl Bůh?
Se mnou nemluví.

16
00:00:37,425 --> 00:00:39,869
Možná, že neposloucháš.

17
00:00:39,871 --> 00:00:41,870
Můžeme spolu být navždycky.

18
00:00:43,129 --> 00:00:44,695
Jsem na tebe pyšný.

19
00:00:46,074 --> 00:00:47,676
Je tady někdo?

20
00:01:00,743 --> 00:01:02,710
Grace, zlatíčko.

21
00:01:02,713 --> 00:01:04,794
Napadlo mě, že bychom si mohli číst venku.

22
00:01:04,796 --> 00:01:07,099
Co na to říkáš?

23
00:01:09,942 --> 00:01:11,945
Co se děje?

24
00:01:15,541 --> 00:01:17,544
........