1
00:02:59,092 --> 00:03:04,092
Titulky 21.11.2017
Andrea1717

2
00:03:04,292 --> 00:03:06,041
Klamať je hriech,

3
00:03:06,167 --> 00:03:07,874
veľký hriech.

4
00:03:07,917 --> 00:03:10,999
Ja, ja neklamem.

5
00:03:11,917 --> 00:03:15,666
Vasudha ma v to ráno
prišla navštíviť do tábora.

6
00:03:16,792 --> 00:03:21,916
Bolo okolo štvrtej ráno.

7
00:03:23,417 --> 00:03:24,791
Ona,

8
00:03:25,167 --> 00:03:27,916
mala oblečený červený sveter.

9
00:03:29,292 --> 00:03:36,166
Ale vyzerala veľmi choro a unavene.

10
00:03:37,000 --> 00:03:40,666
Povedal som jej, aby
si sadla a odpočinula si.

11
00:03:40,792 --> 00:03:43,124
Ale odmietla.

12
00:03:43,792 --> 00:03:46,624
Potom sa ma na niečo opýtala.

13
00:03:46,667 --> 00:03:47,916
Naozaj?

14
00:03:48,625 --> 00:03:49,541
Áno.

15
00:03:50,792 --> 00:03:56,124
Spýtala sa:
"Kam by Radha mala ísť po smrti?"

16
00:03:56,167 --> 00:03:59,541
Povedal som jej,
že je to absurdná otázka.

17
00:03:59,792 --> 00:04:03,041
Radha by sa spojila
po smrti so svojim Krishnom.

18
00:04:03,125 --> 00:04:05,249
Kam inam by mohla ísť.

19
00:04:06,542 --> 00:04:08,874
To je jej konečné miesto odpočinku.

20
00:04:09,292 --> 00:04:17,041
Keď počula moju odpoveď
začala sa usmievať.

21
00:04:18,375 --> 00:04:22,999
Podišla ku mne bližšie a povedala:

22
00:04:24,167 --> 00:04:27,124
"Hari, navždy si to zapamätaj."

23
00:04:27,542 --> 00:04:31,124
"Nikdy na to nezabudni."

24
........