1
00:00:21,738 --> 00:00:23,038
Jimmy?

2
00:00:33,985 --> 00:00:35,287
Jimmy?

3
00:01:17,426 --> 00:01:18,946
Ahojky.

4
00:01:18,947 --> 00:01:21,712
- Kam jdeš?
- Já žes odjel.

5
00:01:21,715 --> 00:01:23,550
- Byl jsem pryč.
- Já že jsi odjel.

6
00:01:23,551 --> 00:01:25,452
To jo. Abych nám koupil...

7
00:01:27,157 --> 00:01:30,121
Ne, ne, ne, ne, ne. Já jen...
jel jsem pro proviant.

8
00:01:30,124 --> 00:01:33,490
Ale je mi jasné, že vzhledem
k historii sis myslela...

9
00:01:33,494 --> 00:01:35,661
Ale ne, hlupáčku,
jsem tady.

10
00:01:35,662 --> 00:01:38,745
Říkal jsem si, že bychom
se pak mohli projet

11
00:01:38,749 --> 00:01:41,350
a zavzpomínat na naše
oblíbené činnosti.

12
00:01:41,351 --> 00:01:45,369
Dát si čínu, jít do kina.
Tajný pinball.

13
00:01:45,373 --> 00:01:48,982
Možná micheladas a v parku
"něco vám upadlo. "

14
00:01:56,367 --> 00:01:58,551
Ty jsi plakala?

15
00:01:58,552 --> 00:02:00,019
- Chci jít.
- Hej, hej, hej, hej.

16
00:02:00,020 --> 00:02:03,988
Co? Já tentokrát neodjel.
Gretchen, neodjel jsem.

17
00:02:04,541 --> 00:02:08,592
- Jen pro pečivo. - Přesně.
Nemůžeš ani zajít pro snídani,

18
00:02:08,595 --> 00:02:10,663
aniž bych si myslela, že
ses na mě zase vykašlal.

19
00:02:10,664 --> 00:02:13,491
Celý život jsem strávila
předstíráním, že tohle je

20
00:02:13,492 --> 00:02:18,837
silové pole, které brání
věcem v pronikání.

21
00:02:18,840 --> 00:02:23,505
Ale nikdo si mě nevybere,
Jimmy! Ne na konci.

........