1
00:00:00,460 --> 00:00:04,510
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:04,600 --> 00:00:07,690
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:07,750 --> 00:00:10,530
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:10,600 --> 00:00:13,620
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:13,710 --> 00:00:15,620
<i>Ztratil jsem se však v čase.</i>

6
00:00:15,660 --> 00:00:18,490
<i>Moji přátelé udělali vše,
aby mě přivedli zpátky,</i>

7
00:00:18,530 --> 00:00:21,710
<i>kvůli čemuž náš svět
musí čelit novým hrozbám.</i>

8
00:00:21,800 --> 00:00:24,290
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych je zastavil.</i>

9
00:00:24,490 --> 00:00:27,180
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:27,530 --> 00:00:30,410
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Dnes dostane Flashův tým

11
00:00:30,460 --> 00:00:33,570
- možnost odhalit tvou identitu.
- Nemusíme se obávat.

12
00:00:33,640 --> 00:00:35,900
- Mohl bych udělat algoritmus.
- Jo, jo, jo.

13
00:00:35,950 --> 00:00:38,410
Když to projedeme přes
můj kvantový rozumový čip,

14
00:00:38,460 --> 00:00:39,640
tak ho za chvíli máme.

15
00:00:39,660 --> 00:00:42,300
Pokud ses přepočítal
jenom o desetinnou čárku...

16
00:00:42,350 --> 00:00:44,590
Není tu žádná desetinná čárka, zlomek

17
00:00:44,640 --> 00:00:48,680
či jiná možnost,
která by mým myšlenkám unikla.

18
00:00:48,790 --> 00:00:50,930
Hledáme Clifforda DeVoea.

19
00:00:51,010 --> 00:00:54,570
V testech má shodu 92 %. Žádný
další DeVoe se tak neshodoval.

20
00:00:54,640 --> 00:00:57,210
- Mohu vám pomoci?
- Ano, jen jsme si chtěli promluvit

21
00:00:57,240 --> 00:00:59,640
<i>- s Cliffordem DeVoem. Je tady?</i>
- Dobré odpoledne, pánové.

........