1
00:00:17,090 --> 00:00:18,957
- Robin, pozri sa na mňa.
- Nie!

2
00:00:18,963 --> 00:00:21,131
Robin. Nie, nie, nie, nie!

3
00:00:21,137 --> 00:00:22,904
Nie!

4
00:00:22,910 --> 00:00:24,677
Robin, viete kde ste?

5
00:00:24,683 --> 00:00:26,151
- Pomôžte mi.
- Jej príznaky,

6
00:00:26,185 --> 00:00:27,452
nesedia,

7
00:00:27,486 --> 00:00:29,120
s psychiatrickou poruchou.

8
00:00:29,155 --> 00:00:30,288
Nádor?

9
00:00:30,322 --> 00:00:31,723
Takže som bola blázon.

10
00:00:31,757 --> 00:00:33,458
Tvoj otec odtiaľ odišiel veľmi ťažko.

11
00:00:35,494 --> 00:00:37,162
Volá sa Jack Kellogg.

12
00:00:37,196 --> 00:00:39,564
Jeho správanie naznačuje,
že je nacistický človek.

13
00:00:39,598 --> 00:00:40,965
Hrozí že niekomu ublíži?

14
00:00:41,000 --> 00:00:42,333
Dr. Charles je pripravený ma vidieť?

15
00:00:42,368 --> 00:00:44,069
Mal rodinnú pohotovosť.

16
00:00:44,103 --> 00:00:46,838
Povedzte mu, že sa nebudem
liečiť touto cestou.

17
00:00:46,872 --> 00:00:49,225
- Dr. Charles.
- Pán Kellogg?

18
00:00:53,651 --> 00:00:55,638
Daniel. Zabezpečili ste zbraň?

19
00:00:55,644 --> 00:00:56,944
- Áno, madam.
- Sledujte ho.

20
00:00:56,950 --> 00:00:58,983
Daniel. Daniel, som tu.

21
00:00:59,018 --> 00:01:00,552
- Oh, Bože.
- Je to v poriadku.

22
00:01:00,586 --> 00:01:02,214
Je to v poriadku.

23
00:01:02,220 --> 00:01:04,022
Vieš kto som?

24
........