1
00:00:08,967 --> 00:00:10,718
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:11,113 --> 00:00:13,533
Měla jsem ještě někoho...
A teď jsem sama.

3
00:00:13,772 --> 00:00:15,758
Nejsi sama. Slibuju.

4
00:00:17,885 --> 00:00:20,144
Děje se mi něco hodně divnýho.

5
00:00:22,438 --> 00:00:24,172
Den, kdy dostanete svůj náramek,

6
00:00:24,197 --> 00:00:25,550
je nezapomenutelný.

7
00:00:25,575 --> 00:00:27,496
Mám pocit,
jako bych se s ním už narodila.

8
00:00:27,521 --> 00:00:29,123
Vlastně jsem ho nikdy nesundala.

9
00:00:34,576 --> 00:00:35,993
Vypadni od ní!

10
00:00:38,080 --> 00:00:39,248
Seš mrtvej!

11
00:00:40,290 --> 00:00:42,076
Chasi? Co se stalo?

12
00:00:42,125 --> 00:00:43,292
Vypadneme odsud.

13
00:00:43,609 --> 00:00:45,002
To ta zatracená truhla.

14
00:00:45,429 --> 00:00:47,808
Má problém s rozkladem hmoty.

15
00:00:47,842 --> 00:00:49,148
Je čas.

16
00:00:49,375 --> 00:00:52,081
Destiny je členkou naší církve.
Já tu holku znám.

17
00:00:52,135 --> 00:00:53,469
Chci taky vidět.

18
00:00:53,776 --> 00:00:55,179
- Nedělej to!
- Ne!

19
00:00:55,436 --> 00:00:56,889
Co to, k čertu, bylo?

20
00:00:56,929 --> 00:00:58,603
Myslím, že ji naši rodiče zabili.

21
00:00:58,944 --> 00:01:00,944
<i>Jsi v pořádku?</i>

22
00:01:22,015 --> 00:01:24,015
PŘED 10 LETY

23
00:01:39,816 --> 00:01:43,770
"Uzřel jsem, že všemu
kolem mne bylo požehnáno.

24
00:01:46,773 --> 00:01:51,218
A jak roky plynuly,
........