1
00:00:00,160 --> 00:00:01,639
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:01,640 --> 00:00:02,700
Lidi, odveďte děti.

3
00:00:02,725 --> 00:00:03,830
Na stranu, běž pryč.

4
00:00:03,887 --> 00:00:06,397
Zranili 21 lidí.
Čtyři vojáci jsou mrtví

5
00:00:06,422 --> 00:00:07,888
a my tady jen sedíme
jako by se nic nestalo.

6
00:00:07,913 --> 00:00:09,824
DC zjistí, co se stalo.

7
00:00:09,849 --> 00:00:12,220
A až to zjistí,
my budeme připraveni.

8
00:00:12,289 --> 00:00:15,111
Rainer Boothe, překupník
zbraní po celém světě.

9
00:00:15,179 --> 00:00:17,063
- Chci ho napíchnout.
- Ten medailon ne.

10
00:00:17,132 --> 00:00:19,425
Zabijeme je všechny
jednou ranou.

11
00:00:19,485 --> 00:00:21,652
Odposlouchávací zařízení
nám rozkryje celou síť.

12
00:00:21,721 --> 00:00:23,554
Domluvil ses s chlapem,
co nemůže Američany ani cítit,

13
00:00:23,623 --> 00:00:25,956
aby poslal sebevražedného
atentátníka na pláž v Turecku.

14
00:00:26,025 --> 00:00:26,970
Fahim Jarif.

15
00:00:27,166 --> 00:00:29,166
Jestli nás odhalí
tak to můžeme zabalit.

16
00:00:29,239 --> 00:00:30,865
- Panikaří.
- To by měl.

17
00:00:36,469 --> 00:00:40,571
Dosud nebyla žádná mise

18
00:00:40,640 --> 00:00:42,440
nebo objekt zájmu
naplánovan tak pečlivě

19
00:00:42,508 --> 00:00:45,376
jako je ten,
kterým jsme dnes pověřeni.

20
00:00:46,905 --> 00:00:50,348
Úmyslné zabíjení jiných lidí.

21
00:00:50,826 --> 00:00:54,352
To je případ Fahima Jarifa.

22
00:00:55,020 --> 00:00:58,588
Muž zodpovědný za útok
........