1
00:00:35,098 --> 00:00:38,000
Nezáleží na tom, zda sanitka
nebo dodávka se zmrzlinou!

2
00:00:38,120 --> 00:00:41,640
Otočte se vzhůru nohama
všechny dodávky do jednoho.

3
00:00:41,720 --> 00:00:43,680
Boaz je v jedné z nich.

4
00:00:47,000 --> 00:00:48,440
Zkurvysynu!

5
00:00:48,760 --> 00:00:50,960
Dorone!
Dorone, pusť ho.

6
00:00:51,400 --> 00:00:53,280
- Dorone!
- Zmrde!

7
00:00:53,520 --> 00:00:55,440
- Dorone!
- Moreno!

8
00:00:55,520 --> 00:00:58,760
- Zabiju tě!
- Moreno, nech toho!

9
00:01:19,538 --> 00:01:23,084
FAUDA
S01E06

10
00:01:26,800 --> 00:01:29,480
Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného,

11
00:01:29,760 --> 00:01:32,080
Sláva Bohu, Pána světů.

12
00:01:32,240 --> 00:01:33,960
Milosrdného, Slitovného,

13
00:01:34,440 --> 00:01:36,120
Pána Dne posledního soudu.

14
00:01:36,280 --> 00:01:39,600
Tebe jediného uctíváme,
a Tebe jediného prosíme o pomoc.

15
00:01:46,640 --> 00:01:48,400
Jsi muslim?

16
00:01:54,760 --> 00:01:57,720
Odpověz!
Jsi muslim?

17
00:01:57,960 --> 00:01:59,600
Ano.

18
00:02:00,680 --> 00:02:02,400
Víc než vy.

19
00:02:03,240 --> 00:02:04,880
Hej!

20
00:02:11,920 --> 00:02:14,000
Měl jsi pušku a pistoli.

21
00:02:14,680 --> 00:02:17,000
Chyběl ti jen tank.

22
00:02:19,120 --> 00:02:21,500
Ještě jsme u tebe něco našli.

23
00:02:22,280 --> 00:02:24,880
Udělal jsi všechna
........