1
00:01:14,918 --> 00:01:18,123
Krytone, co tu děláš?
Mechanoidi si nemají co sedat.

2
00:01:18,164 --> 00:01:19,754
To nemáš nic na práci?

3
00:01:19,794 --> 00:01:22,927
Pane, tento týden mám svůj
program vývoje mechanoidů.

4
00:01:23,044 --> 00:01:24,628
Právě čekám na pana Listera.

5
00:01:24,812 --> 00:01:27,356
Pracujeme na lidské
emoci trpělivosti.

6
00:01:28,699 --> 00:01:31,528
- Jak dlouho na něj čekáš?
- Asi tři hodiny, pane.

7
00:01:32,342 --> 00:01:34,020
Myslím, že to
je součástí programu.

8
00:01:34,045 --> 00:01:35,809
Buď to,
nebo prostě zapomněl.

9
00:01:36,302 --> 00:01:38,418
Ale myslím si,
že asi prostě zapomněl.

10
00:01:39,411 --> 00:01:42,323
Co se chceš učit o trpělivosti?
Nikdo ji nepotřebuje.

11
00:01:42,496 --> 00:01:44,292
Je to jen výmluva pro flákání.

12
00:01:44,380 --> 00:01:46,652
Vyřeš to, to říkám
já. Šupity šup!

13
00:01:46,981 --> 00:01:48,869
- Zaskočím za Listera.
- Pane?

14
00:01:49,048 --> 00:01:52,157
Naučím tě trpělivosti, aby ses
pak mohl vrátit ke své práci.

15
00:01:52,182 --> 00:01:54,055
- Ale já... - Myslíš,
že tě nenaučím trpělivosti?

16
00:01:54,080 --> 00:01:55,267
- Ne! Já jen, ne!
- Je to tak?

17
00:01:55,292 --> 00:01:56,354
Tak to vybal!

18
00:01:56,379 --> 00:01:59,722
Nemůžu vydržet, když prskáš
kolem jako zmatený Spitfire.

19
00:01:59,787 --> 00:02:03,331
- Myslel jsem, že pan Lister by chtěl...
- Nechtěj, aby tě Lister něco učil,

20
00:02:03,361 --> 00:02:05,555
ledaže se chceš naučit,
jak být neschopný povaleč

21
00:02:05,580 --> 00:02:07,851
s pracovními návyky lenochoda.

........