1
00:00:01,266 --> 00:00:03,160
<i>Začalo to jako normální večer.</i>

2
00:00:03,170 --> 00:00:05,280
<i>Chystal jsem se sledovat</i>
<i>můj oblíbený pořad.</i>

3
00:00:09,501 --> 00:00:13,108
<i>Táta byl v práci. Máma vytírala.
Pamatuji si to, protože </i>

4
00:00:13,118 --> 00:00:16,141
<i>mám rád borovou vůni mýdla.</i>

5
00:00:17,188 --> 00:00:19,590
<i>Slyšel jsem na kamnech popcorn.</i>

6
00:00:31,268 --> 00:00:33,377
Byl to ten večer,
kdy zemřel můj otec.

7
00:00:33,387 --> 00:00:35,905
Jak ses v té chvíli cítil

8
00:00:35,915 --> 00:00:38,052
nebo později?

9
00:00:38,703 --> 00:00:40,326
Cítil jsem se požehnaný.

10
00:00:40,336 --> 00:00:41,487
Požehnaný?

11
00:00:41,497 --> 00:00:43,352
Požehnaný tak silnou matkou,

12
00:00:43,362 --> 00:00:46,277
která nás dostala
přes tak těžké období.

13
00:00:46,287 --> 00:00:47,620
To je úžasné.

14
00:00:48,147 --> 00:00:49,630
A dojemné.

15
00:00:52,015 --> 00:00:53,691
Přesto,

16
00:00:54,260 --> 00:00:57,676
- ztráta otce...
- Můj otec umřel jako hrdina

17
00:00:57,686 --> 00:00:59,605
a měl jsem to lepší než ostatní.

18
00:00:59,615 --> 00:01:04,115
Od otce jsem se naučil v 9 letech
víc než většina lidí v životě.

19
00:01:05,527 --> 00:01:07,359
Byl jsem požehnaný.

20
00:01:07,369 --> 00:01:10,433
Jo, byl dobrým otcem.
Jsi toho důkazem.

21
00:01:12,784 --> 00:01:15,985
Nikdy ses nedivil,
proč se to stalo tak dobrému muži?

22
00:01:17,045 --> 00:01:19,642
Víš, spousta lidí se ptá,
"Proč já?"

23
00:01:19,652 --> 00:01:21,218
Ale proč ne já?
........