1
00:01:21,700 --> 00:01:25,060
<i>Plán funguje a vychází.</i>

2
00:01:25,770 --> 00:01:27,770
<i>Vyhráváme.</i>

3
00:01:31,700 --> 00:01:33,820
<i>Účastnili jsme se tuhého boje.</i>

4
00:01:34,100 --> 00:01:38,770
<i>Přišli jsme o statečné lidi,
kteří své životy položili za vítězství.</i>

5
00:01:44,330 --> 00:01:46,420
<i>Když byl boj u konce,</i>

6
00:01:47,220 --> 00:01:50,100
<i>tak nezbyl ani jeden Spasitel.</i>

7
00:01:52,130 --> 00:01:55,550
<i>Porazili jsme je,
ale objevily se problémy.</i>

8
00:01:56,370 --> 00:02:00,280
<i>Ježíš přivedl domů zajatce.</i>

9
00:02:00,970 --> 00:02:03,820
<i>Prozatím je držíme mimo naše sídlo.</i>

10
00:02:04,020 --> 00:02:05,990
<i>Dokud se nerozhodneme, co s nimi.</i>

11
00:02:07,350 --> 00:02:09,300
<i>Dokud o tom já nerozhodnu.</i>

12
00:02:14,880 --> 00:02:18,820
<i>Šli jsme na tu základnu hezky pomalu.
Mysleli jsme, že jsme vyhráli.</i>

13
00:02:18,900 --> 00:02:21,880
<i>Byli jsme na otevřeném
prostranství, když nás přepadli.</i>

14
00:02:22,330 --> 00:02:24,300
<i>Konec přišel během pár vteřin.</i>

15
00:02:24,330 --> 00:02:29,100
<i>Pouze Ezekiel, Jerry
a já jsme to přežili.</i>

16
00:02:32,350 --> 00:02:35,460
<i>Všechno je to děsivější,
než jsem si myslel,</i>

17
00:02:35,480 --> 00:02:38,040
<i>ale děláme to, protože musíme.</i>

18
00:02:38,060 --> 00:02:40,140
<i>Sasha byla první.</i>

19
00:02:40,640 --> 00:02:45,300
<i>A teď je obětí mnohem víc.</i>

20
00:02:45,700 --> 00:02:48,930
<i>Kvůli nim to musíme napravit.</i>

21
00:02:49,770 --> 00:02:52,260
<i>Zbytek plánu stále platí.</i>

22
00:02:52,500 --> 00:02:56,020
<i>Čeká nás další část.
Právě tam jdu.</i>

23
00:02:56,840 --> 00:02:58,930
<i>Svatyně je pořád obklopena.</i>

24
........