1
00:00:11,854 --> 00:00:15,134
V srpnu 1972, rekreant z Říma

2
00:00:15,134 --> 00:00:19,374
šnorchloval na jižním pobřeží Itálie.

3
00:00:19,374 --> 00:00:21,974
V hloubce asi sedmi metrů,

4
00:00:21,974 --> 00:00:26,814
viděl, něco, čemu věřil, že je
lidská ruka trčící z mořského dna.

5
00:00:29,334 --> 00:00:33,214
Když se toho dotkl, uvědomil si,
že to byla ruka sochy.

6
00:00:36,974 --> 00:00:38,814
V okolí se nacházela další.

7
00:00:40,694 --> 00:00:43,174
Když byly sochy vytažené
na suchou zem,

8
00:00:43,174 --> 00:00:47,934
bylo jasné, že objevili
něco úžasného -

9
00:00:47,934 --> 00:00:52,814
dva perfektní starověké Řecké
bronzové válečníky v životní velikosti.

10
00:00:57,014 --> 00:01:02,094
Tito dva nádherní bronzoví
válečníci jsou nepochybně Řeci.

11
00:01:04,214 --> 00:01:09,534
Nahé, atletické,
smyslné mužské tělo,

12
00:01:09,534 --> 00:01:13,574
s aurou hrdinství a vznešenosti.

13
00:01:14,694 --> 00:01:18,534
Ohromující zpracování,
zcela zvládnuté techniky.

14
00:01:19,654 --> 00:01:24,294
A byly vyrobeny téměř
500 let před Kristem,

15
00:01:24,294 --> 00:01:28,574
kdy naši předkové v Británii
stále žili v dřevěných chatrčích.

16
00:01:30,254 --> 00:01:35,414
Ale co je ještě úžasnější,
jen o generaci dříve

17
00:01:35,414 --> 00:01:39,494
takové sochy nebyly možné.

18
00:01:39,494 --> 00:01:44,334
Řečtí umělci nebyli schopni
vytvářet takové vysoce kvalitní,

19
00:01:44,334 --> 00:01:46,774
důkladně vypozorované umělecké díla.

20
00:01:48,174 --> 00:01:51,534
A pak najednou byli.

21
00:01:51,534 --> 00:01:55,974
Tak jak to starověcí Řekové
zvládli tak dobře a tak rychle?

22
00:02:00,134 --> 00:02:02,574
V 5. století př.n.l.,
........