1
00:00:04,079 --> 00:00:07,492
Elizabeth Blighová, provdáš se za mě?

2
00:00:07,881 --> 00:00:09,131
Ano, provdám.

3
00:00:09,661 --> 00:00:11,061
Paní Douglas Goddardová.

4
00:00:11,534 --> 00:00:13,261
- Na Elizabeth.
- Na matku.

5
00:00:13,622 --> 00:00:14,852
V katolické církvi

6
00:00:15,312 --> 00:00:18,721
lze za určitých podmínek manželství zrušit.

7
00:00:19,196 --> 00:00:20,982
Nebylo by to jen proto, že
nemohu mít děti.

8
00:00:21,221 --> 00:00:21,901
Lhala jsi mi.

9
00:00:22,482 --> 00:00:23,684
Není tam!

10
00:00:25,274 --> 00:00:26,584
Miluju tě.

11
00:00:37,156 --> 00:00:38,236
David Bligh.

12
00:00:38,475 --> 00:00:40,625
Jak bych tě mohla milovat a tohle ti upřít?

13
00:00:40,925 --> 00:00:42,095
Nehýbejte se.

14
00:00:42,575 --> 00:00:44,526
Nemyslete, že mu neublížím.

15
00:00:44,745 --> 00:00:46,556
Uveďte mi nějaký důvod.

16
00:00:48,128 --> 00:00:50,558
Vidím, že jsi mi zajistil obhajobu.

17
00:00:51,088 --> 00:00:54,878
Nevinná z důvodu šílenství.

18
00:00:55,658 --> 00:00:57,208
No, ona je duševně vyšinutá.

19
00:00:57,758 --> 00:01:00,998
Jack to popsal jako megalomanii,

20
00:01:01,308 --> 00:01:03,248
stav, který započal už před lety.

21
00:01:08,325 --> 00:01:12,003
Přeložila Vladkagvs
Korekce Rea_z1982
-www.titulky.com-

22
00:01:47,758 --> 00:01:52,908
Nezestárnou jako my,
co jsme je přežili.

23
00:01:53,858 --> 00:01:57,888
Nikdy nepoznají potupu
ani tíhu let.

24
00:01:58,418 --> 00:02:00,098
........