1
00:00:35,422 --> 00:00:37,622
Tati. Tati. Tati!

2
00:00:38,066 --> 00:00:39,888
- Dávej pozor. Jdeme.
- Tati.

3
00:00:39,955 --> 00:00:41,955
- Dinah?
- Potřebuju tvou pomoc.

4
00:00:42,022 --> 00:00:43,933
- Prosím, sotva dýchá.
- Kdo je ten muž?

5
00:00:43,955 --> 00:00:46,622
- Vysvětlím to později.
- Do čeho jsi nás to zatáhla?

6
00:00:46,666 --> 00:00:49,555
- Potřebuje doktora. - Prosím.
- Položte na ho postel.

7
00:00:49,644 --> 00:00:52,288
- Děkuju.
- Víš, co je to za muže?

8
00:00:52,555 --> 00:00:54,800
Všechno ostatní může počkat.

9
00:00:56,822 --> 00:00:59,488
- Raz, dva, tři.
- Jak přišel ke svým zraněním?

10
00:00:59,533 --> 00:01:01,888
- Držte se zpátky.
- Zmlátili ho. Mučili ho.

11
00:01:05,733 --> 00:01:07,777
- Tohle podržte.
- Fajn.

12
00:01:11,440 --> 00:01:14,800
- Není tím, co o něm říkají.
- Oni? Kdo jsou oni?

13
00:01:14,888 --> 00:01:16,644
Lidé, pro které pracuješ? Vláda?

14
00:01:16,711 --> 00:01:19,933
- Rozhodla jsem se.
- Zdá se, že ses rozhodla

15
00:01:19,977 --> 00:01:22,000
za nás za všechny.
Porušujeme zákon.

16
00:01:22,044 --> 00:01:24,222
- Neporušujeme, zatím.
- Farah. - V podstatě ne.

17
00:01:24,350 --> 00:01:26,622
Drahá, sami víme
lépe než kdo jiný,

18
00:01:26,666 --> 00:01:29,022
že bojovník za svobodu je
pro někoho kriminálník.

19
00:01:29,044 --> 00:01:31,666
Ano. Ale my zůstáváme neutrální.

20
00:01:33,977 --> 00:01:36,311
Co se děje? Franku!

21
00:01:36,511 --> 00:01:39,000
- Co se děje?
- Má vážně poraněný hrudník.

........