1
00:00:00,598 --> 00:00:02,579
Dnes bojujeme za grál!

2
00:00:03,601 --> 00:00:04,800
Viděli jste...

3
00:00:08,981 --> 00:00:10,931
Gawaine!

4
00:00:13,100 --> 00:00:15,123
Grál! Je pryč.

5
00:00:16,093 --> 00:00:20,232
Je to 15 let! Proč jsme pořád
v Paříži? Na co čekáme?

6
00:00:20,274 --> 00:00:23,559
Musím odjet. V mé nepřítomnosti
budeš velet ty. Chci, abys byl mistr.

7
00:00:24,382 --> 00:00:27,646
Král Filip
a Její Milost královna Jana.

8
00:00:28,803 --> 00:00:31,692
Jano, jsi jediná žena,
kterou jsem kdy miloval.

9
00:00:32,776 --> 00:00:35,873
Není úkolem templářů plnit naši
pokladnu penězi, De Nogarete.

10
00:00:35,915 --> 00:00:37,051
To je tvoje práce.

11
00:00:40,148 --> 00:00:42,254
Předej tento meč
rytíři jménem Landry.

12
00:00:42,296 --> 00:00:44,381
Závisí na tom Boží království.

13
00:00:45,445 --> 00:00:47,530
-Kde je jeho tělo?
-V mém domě.

14
00:00:47,572 --> 00:00:50,481
Měl by odpočívat tady.
Přivezte ho domů.

15
00:00:50,523 --> 00:00:51,670
Zranil jste se ve Svaté zemi?

16
00:00:51,712 --> 00:00:54,663
Co ty považuješ za ránu,
je pro mě dar.

17
00:00:55,664 --> 00:00:58,886
-Godfrey nám poslal zprávu.
-Fleur-de-lis.

18
00:00:58,927 --> 00:01:01,065
Svatý grál je ve Francii.

19
00:01:05,257 --> 00:01:08,270
Pojď sem, Landry. Neměj strach.

20
00:01:09,313 --> 00:01:11,429
Vypadá divně.

21
00:01:11,471 --> 00:01:14,505
Jednoho dne uvidíš takto moje tělo,
a budu také vypadat divně.

22
00:01:15,548 --> 00:01:18,634
Musíme se s tím smířit.

23
........