1
00:00:00,040 --> 00:00:01,447
V minulých dieloch ste videli...

2
00:00:01,500 --> 00:00:02,800
Cítiš to?

3
00:00:02,802 --> 00:00:05,436
Posledný ultrazvuk vyzeral dobre.

4
00:00:05,438 --> 00:00:07,070
Vy aj vaše dieťa ste v poriadku.

5
00:00:07,072 --> 00:00:08,606
Vyhral si 3 z 5 pretekov

6
00:00:08,608 --> 00:00:09,878
s nesmyselným kurzom.

7
00:00:09,878 --> 00:00:10,877
Ako sa to stalo?

8
00:00:10,879 --> 00:00:12,546
Časová línia sa výrazne zmenila.

9
00:00:12,548 --> 00:00:14,347
Máme vážny finančný problém.

10
00:00:14,349 --> 00:00:16,082
Čo sa stalo s
"Všetci sme na jednej strane"?

11
00:00:16,084 --> 00:00:17,584
Nechcem byť v rovnakej miestnosti.

12
00:00:17,586 --> 00:00:19,019
Ja by som mal vieť tento tím.

13
00:00:19,021 --> 00:00:19,853
Máme problém?

14
00:00:19,855 --> 00:00:20,854
Nie.

15
00:00:20,856 --> 00:00:22,355
FBI! Ukážte mi Vaše ruky!

16
00:00:22,357 --> 00:00:24,490
Hajzel.

17
00:00:24,492 --> 00:00:25,391
Seržant Richard Hall,

18
00:00:25,393 --> 00:00:26,259
máte právo nevypovedať .

19
00:00:26,261 --> 00:00:27,260
Všetko, čo poviete

20
00:00:27,262 --> 00:00:29,395
môže a bude použité proti Vám...

21
00:00:54,088 --> 00:00:55,930
Po prvýkrát?

22
00:00:56,724 --> 00:00:58,185
Hej. Vy?

23
00:00:58,187 --> 00:00:59,450
Druhý krát.

24
00:01:00,688 --> 00:01:02,221
On, tretí krát.

25
00:01:10,991 --> 00:01:12,637
Dobrý večer, Historici.
........