1
00:01:04,400 --> 00:01:11,409
Obžalovaný Kim Ki-bum
obviněný ze 7 vražd je z důvodu

2
00:01:11,974 --> 00:01:16,684
nedostatečných důkazů
v případu 1 až 6

3
00:01:16,880 --> 00:01:19,689
shledán nevinným.

4
00:01:20,249 --> 00:01:26,393
Informátorovo svědectví ale
prokázalo, že zabil Jung Yoon-jung.

5
00:01:27,222 --> 00:01:33,229
Za to odsuzuji Kim Ki-buma
k 15 letům vězení.

6
00:01:34,364 --> 00:01:36,843
To není možné!

7
00:01:36,899 --> 00:01:40,676
- 15 let nestačí!
- Chci svého syna zpět!

8
00:01:42,237 --> 00:01:44,878
Ten hajzl zabil mou sestru!

9
00:01:54,617 --> 00:01:56,755
Tohle snad není pravda!

10
00:01:57,854 --> 00:02:00,858
Vím, že jsi zabil i šéfa Nama.

11
00:02:01,524 --> 00:02:02,831
Budu tě sledovat.

12
00:02:02,992 --> 00:02:07,407
Dostanu tě za jeho vraždu, ty zmrde.

13
00:02:07,764 --> 00:02:09,971
Život nejde vždy podle plánu.

14
00:02:11,936 --> 00:02:13,209
Ty hajzle.

15
00:02:13,703 --> 00:02:14,773
Pusťte mě!

16
00:03:27,412 --> 00:03:32,828
<i>O 3 MĚSÍCE DŘÍVE</i>

17
00:03:32,950 --> 00:03:34,294
To jsem já.

18
00:03:34,386 --> 00:03:35,797
Už jsi tam?

19
00:03:36,454 --> 00:03:39,900
Vyrazím tam,
až udělám Hee-ju snídani.

20
00:03:40,090 --> 00:03:42,594
Počkej, dokud se neobjeví.

21
00:03:43,027 --> 00:03:47,773
Je nebezpečný,
tak nejednej na vlastní pěst.

22
00:03:50,368 --> 00:03:51,971
Děkuju.

23
00:04:15,560 --> 00:04:17,369
Hee-ju.

24
........