1
00:00:00,992 --> 00:00:02,937
THE CROWN
2x06 - Vergangenheit

2
00:00:03,023 --> 00:00:05,804
Překlad: téčko171
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:05,888 --> 00:00:08,013
www.edna.cz/the-crown

4
00:00:36,751 --> 00:00:40,296
DURYNSKÝ LES
NĚMECKO, 1945

5
00:00:48,368 --> 00:00:50,304
Jak daleko ještě, Loeschi?

6
00:00:51,827 --> 00:00:53,445
Rovně.

7
00:01:03,287 --> 00:01:04,998
Zastavte, vojíne.

8
00:01:05,048 --> 00:01:06,781
Stop.

9
00:01:07,448 --> 00:01:09,312
Vemte si lopaty.

10
00:01:11,400 --> 00:01:13,406
Kudy, Loeschi?

11
00:01:16,840 --> 00:01:18,539
Rozprostřete se.

12
00:01:49,280 --> 00:01:50,851
Tady.

13
00:01:53,486 --> 00:01:55,078
Kopejte.

14
00:02:15,410 --> 00:02:17,023
Něco tu máme.

15
00:03:03,093 --> 00:03:06,117
HRAD MARBURG

16
00:03:14,760 --> 00:03:16,351
Tady to je.

17
00:03:38,728 --> 00:03:40,488
Co žádá výměnou?

18
00:03:40,601 --> 00:03:42,801
Svobodu v jím vybrané zemi.

19
00:03:42,891 --> 00:03:46,414
A štědrou rentu do konce života.

20
00:03:50,523 --> 00:03:52,554
Nejdřív si prohlédneme materiál.

21
00:03:57,441 --> 00:03:59,195
Nechte to přeložit.

22
00:04:00,170 --> 00:04:03,897
MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ, LONDÝN

23
00:05:08,272 --> 00:05:10,699
- Neumíte klepat?
- Pane.

24
00:05:31,318 --> 00:05:33,332
Mohu vám pomoci, pánové?

........