1
00:00:02,328 --> 00:00:04,563
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:06,167 --> 00:00:08,634
- Viděl jste někdy něco
takového? - Jo, viděl.

3
00:00:08,636 --> 00:00:09,868
Mají vnitřní zranění.

4
00:00:09,870 --> 00:00:12,738
Všichni byli vystaveni
nějakému biologickému činidlu.

5
00:00:12,740 --> 00:00:16,008
- A my teď taky.
- Vypadá to jako syntetická,

6
00:00:16,010 --> 00:00:20,079
- geneticky upravená chiméra.
- Nejsme doktoři, takže...

7
00:00:20,081 --> 00:00:24,516
Ve výsledku každý nakažený
do 8 až 10 hodin zemře.

8
00:00:24,518 --> 00:00:27,820
Prošla skrz na skrz.
Rychle vykrvácíte,

9
00:00:27,822 --> 00:00:31,456
tak mi řekněte,
kde je ten protijed,

10
00:00:31,458 --> 00:00:33,225
jinak vás nechám umřít.

11
00:00:34,995 --> 00:00:36,462
Mám to!

12
00:00:38,932 --> 00:00:42,134
- McGarrette! McGarrette!
- Támhle! Máte to!

13
00:01:38,691 --> 00:01:40,459
Lidi, je všechno v pořádku?

14
00:01:40,461 --> 00:01:43,629
Uvidíme vás příští pátek?
Rezervuju vám tenhle stůl.

15
00:01:43,631 --> 00:01:46,632
Dobře. V pořádku?

16
00:01:46,634 --> 00:01:48,734
Vše v pořádku?

17
00:01:49,769 --> 00:01:52,504
Řekla vám to servírka?
Dnešní ryba je branzino.

18
00:01:52,506 --> 00:01:55,507
Celé branzino, krásné.
Přemýšlejte o tom. Zbývají dvě.

19
00:01:57,410 --> 00:02:01,046
Poslouchej mě. Ten stůl támhle,
ten mladý pár, roztomilý pár,

20
00:02:01,048 --> 00:02:04,650
mají páté výročí. Pošleme
jim pár sklenek prosecca.

21
00:02:04,652 --> 00:02:06,184
- Něco hezkého.
- Dobře.

22
00:02:06,186 --> 00:02:09,154
........