1
00:01:22,293 --> 00:01:25,293
Pane Wongu, chápu vaše obavy,

2
00:01:25,876 --> 00:01:30,000
ale Tungův stav nebyl
příčinou smrti vaší ženy.

3
00:01:30,126 --> 00:01:34,000
Soud ho poslal do léčebny,
ne do vězení.

4
00:01:36,376 --> 00:01:40,126
Takže... to znamená... že je...

5
00:01:40,126 --> 00:01:42,450
Každý je jednou nahoře, jednou dole.

6
00:01:42,459 --> 00:01:46,001
Pacienti s bipolární poruchou
zažívají extrémní emocionální stavy.

7
00:01:46,001 --> 00:01:48,668
V jednu chvíli jsou v mánii,

8
00:01:48,668 --> 00:01:52,418
vzápětí upadnou do deprese.

9
00:01:52,418 --> 00:01:53,918
Takže... je zcela...

10
00:01:53,918 --> 00:01:56,543
Je skvělé,
že jsme vás konečně sehnali.

11
00:01:57,501 --> 00:02:01,459
Většinu času pracuju na pevnině.

12
00:02:01,459 --> 00:02:03,918
Podpora rodiny je důležitá.

13
00:02:05,959 --> 00:02:09,084
Jeho stav je nyní stabilizovaný,

14
00:02:09,084 --> 00:02:12,043
takže ho můžeme propustit dřív.

15
00:02:14,959 --> 00:02:18,043
Doktore, tím chcete říct, že je...

16
00:02:21,001 --> 00:02:21,793
zcela zdravý?

17
00:02:21,793 --> 00:02:23,001
Dá se říct.

18
00:02:23,709 --> 00:02:25,751
Už tu pro něj nemůžeme víc udělat.

19
00:02:25,751 --> 00:02:28,001
Nemáme dostatek volných lůžek,

20
00:02:28,459 --> 00:02:29,768
takže doporučujeme,

21
00:02:30,126 --> 00:02:32,126
aby se znovu zařadil do společnosti.

22
00:02:32,918 --> 00:02:34,543
Vše je v pořádku.

23
00:02:34,543 --> 00:02:36,209
Dohlížejte na něj.

24
00:02:36,209 --> 00:02:38,334
Ujistěte se, že bere léky, dobře?

........