1
00:00:46,560 --> 00:00:50,717
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:00:54,940 --> 00:00:58,824
Musíme svolat věřící
do katedrály a slavit mši

3
00:00:58,944 --> 00:01:02,847
a osvobození Yorku od pohanů!

4
00:01:04,474 --> 00:01:06,486
Souhlasím, sire.

5
00:01:06,710 --> 00:01:09,373
Bůh pracuje záhadnými způsoby.

6
00:01:09,803 --> 00:01:11,547
Poslouchejte.

7
00:01:11,667 --> 00:01:13,280
Zvony.

8
00:01:16,915 --> 00:01:19,787
- Synu.
- Otče.

9
00:01:27,064 --> 00:01:28,925
Otče.

10
00:02:51,892 --> 00:02:53,555
Otče!

11
00:03:00,789 --> 00:03:02,192
Heahmunde!

12
00:03:02,312 --> 00:03:05,773
Bojujte za svého Boha
a chraňte svého krále!

13
00:03:05,893 --> 00:03:08,103
Sire! Tudy!

14
00:03:17,952 --> 00:03:21,173
Sire! Držte se při zemi!

15
00:03:26,916 --> 00:03:28,881
Muži! Braňte se!

16
00:03:28,905 --> 00:03:32,363
Cuthrede, se mnou!
Zformujte se!

17
00:03:36,756 --> 00:03:39,084
Útok!

18
00:03:45,712 --> 00:03:47,651
Mannele!

19
00:03:48,696 --> 00:03:51,646
Protlačte se! Kryjte se!

20
00:03:51,766 --> 00:03:54,487
Muži! Bojujte!

21
00:04:00,643 --> 00:04:02,887
Držte se!

22
00:04:33,069 --> 00:04:36,570
Nechť každá duše
podléhá vyšší moci!

23
00:04:36,605 --> 00:04:40,576
Není žádná jiná sila než ta Boží!

24
00:04:58,728 --> 00:05:02,553
........