1
00:00:04,396 --> 00:00:08,388
VIRGINIE, ROK 1619

2
00:01:16,597 --> 00:01:18,347
Meredith?

3
00:01:20,278 --> 00:01:21,656
Meredith!

4
00:01:24,040 --> 00:01:25,293
Meredith!

5
00:01:27,325 --> 00:01:28,852
Kde jsi?

6
00:01:46,338 --> 00:01:47,463
Indiáni.

7
00:01:47,488 --> 00:01:50,151
Nenechte je, aby mě vzali, madam,
nenechte je, aby mě vzali.

8
00:02:00,303 --> 00:02:02,379
Pomoc! Pomoc! Meredith!

9
00:02:02,990 --> 00:02:05,108
- Meredith, pomoc!
- Už jdu, jdu.

10
00:02:08,762 --> 00:02:10,587
Ustup!

11
00:02:14,710 --> 00:02:15,894
Zpátky!

12
00:02:16,719 --> 00:02:19,033
Tady!

13
00:02:19,058 --> 00:02:20,204
Tady!

14
00:02:20,273 --> 00:02:21,857
Ježíši Kriste!

15
00:02:21,908 --> 00:02:26,134
Bože! Pořezal mě, pořezal mě.
Vraťte se, zbabělci.

16
00:02:35,380 --> 00:02:37,871
Zůstaň dole! Zůstaň... dole!

17
00:02:38,823 --> 00:02:40,908
Meredith, pojď mi pomoct.

18
00:02:41,978 --> 00:02:44,175
- Oni...
- Pomoz mi, Meredith.

19
00:02:46,127 --> 00:02:48,286
Chtěli mě zabít,
musel jsem se bránit.

20
00:02:48,311 --> 00:02:51,876
- Vezmi ho za ruce.
- Postav ho.

21
00:02:54,463 --> 00:02:56,818
- Hej! Vzdal se.
- Já ti ukážu!

22
00:03:05,854 --> 00:03:08,694
Podívejte, co tu máme!
Indiány!

23
00:03:08,858 --> 00:03:11,056
Byli jich tucty, tucty!

........