1
00:00:00,660 --> 00:00:00,866
Jejich krev je tajnou přísadou lektvaru.

2
00:00:01,860 --> 00:00:05,796
- To odporuje našemu přesvědčení.
- Když to není EN, pak tedy kdo?

3
00:00:05,996 --> 00:00:09,150
- Parker a Zara Norrbacková.
- Máš tu druhou dívku?

4
00:00:09,350 --> 00:00:14,625
Je to znepokojivá zpráva, že je zpět.
Až ho najdete, tak ho přiveďte přímo ke mně.

5
00:00:15,418 --> 00:00:17,318
- Měl kameru.
- Leif?

6
00:00:17,418 --> 00:00:18,889
Agneto, pozor!

7
00:00:19,678 --> 00:00:20,296
Sedni si.

8
00:00:20,628 --> 00:00:21,437
Kam jste odvezli Robin?

9
00:00:24,056 --> 00:00:27,124
Není to krev?
Někdo tady něco hledal.

10
00:00:29,785 --> 00:00:30,823
Chcípni.

11
00:00:35,968 --> 00:00:38,455
Vítejte EN, agente Aronssone.

12
00:00:39,981 --> 00:00:41,991
Tahle nahrávka je třicet let stará.

13
00:00:41,991 --> 00:00:44,927
Dobře mě poslouchejte, Agneto.
Nenávidíte Eva.

14
00:00:46,099 --> 00:00:48,280
Vzali jste mi matku.

15
00:00:48,984 --> 00:00:53,758
Zjistím, kdo za tím je
a zastavím ho. A ty mi pomůžeš.

16
00:00:54,167 --> 00:00:57,036
Pak tě už nechci v životě vidět.

17
00:02:58,940 --> 00:03:01,367
Teď už vím,
proč ses takhle chovala.

18
00:03:02,728 --> 00:03:05,011
Nebyla to tvoje chyba.

19
00:03:05,240 --> 00:03:09,603
Už musím jít.
Slib mi, že zůstaneš v bytě.

20
00:03:11,720 --> 00:03:15,238
Kdyby kdokoli klepal,
neotvírej mu!

21
00:03:17,367 --> 00:03:18,855
Jsme jen ty a já.

22
00:03:36,200 --> 00:03:39,882
Takže.
Připravena jít do školy?

23
........