1
00:00:06,860 --> 00:00:10,491
Jejich krev je tajnou přísadou lektvaru.

2
00:00:10,728 --> 00:00:14,992
- To odporuje našemu přesvědčení.
- Když to není EN, pak tedy kdo?

3
00:00:15,517 --> 00:00:18,099
- Parker a Zara Norrbacková.
- Máš tu druhou dívku?

4
00:00:18,350 --> 00:00:23,625
Je to znepokojivá zpráva, že je zpět.
Až ho najdete, tak ho přiveďte přímo ke mně.

5
00:00:24,317 --> 00:00:26,463
- Měl kameru.
- Leif?

6
00:00:26,770 --> 00:00:27,886
Agneto, pozor!

7
00:00:28,601 --> 00:00:29,346
Sedni si.

8
00:00:29,346 --> 00:00:30,430
Kam jste odvezli Robin?

9
00:00:33,012 --> 00:00:36,124
Není to krev?
Někdo tady něco hledal.

10
00:00:38,967 --> 00:00:40,081
Chcípni.

11
00:00:44,978 --> 00:00:47,364
Vítejte EN, agente Aronssone.

12
00:00:48,914 --> 00:00:51,195
Tahle nahrávka je třicet let stará.

13
00:00:51,395 --> 00:00:54,109
Dobře mě poslouchejte, Agneto.
Nenávidíte Eva.

14
00:00:55,320 --> 00:00:57,304
Vzali jste mi matku.

15
00:00:58,359 --> 00:01:02,698
Zjistím, kdo za tím je
a zastavím ho. A ty mi pomůžeš.

16
00:01:03,369 --> 00:01:06,053
Pak tě už nechci v životě vidět.

17
00:03:07,840 --> 00:03:10,267
Teď už vím,
proč ses takhle chovala.

18
00:03:11,628 --> 00:03:13,911
Nebyla to tvoje chyba.

19
00:03:14,140 --> 00:03:18,503
Už musím jít.
Slib mi, že zůstaneš v bytě.

20
00:03:20,620 --> 00:03:24,138
Kdyby kdokoli klepal,
neotvírej mu!

21
00:03:26,267 --> 00:03:27,755
Jsme jen ty a já.

22
00:03:45,100 --> 00:03:48,782
Takže.
Připravena jít do školy?

23
........