1
00:00:07,216 --> 00:00:09,760
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:10,678 --> 00:00:14,598
Pronásledujete toho hajzla z Londýna
až sem do ďáblovy prdele,

3
00:00:14,724 --> 00:00:16,183
protože je to vaše povinnost?

4
00:00:16,308 --> 00:00:19,562
Myslím, že se v panu Talbotovi
skrývají podivné věci.

5
00:00:20,479 --> 00:00:21,772
V tom je ta tragédie.

6
00:00:21,897 --> 00:00:24,525
Sérum působí jen pár hodin
a pak je konec.

7
00:00:24,608 --> 00:00:27,903
Věřím, že jsem s to prodloužit
délku změny, možná i natrvalo.

8
00:00:27,987 --> 00:00:31,323
Stvoříme chór andělů.
Zejména jednoho.

9
00:00:31,615 --> 00:00:35,703
Jestli svého syna nezachráníme,
na Zemi se snese temnota.

10
00:00:35,786 --> 00:00:38,122
A všechny naše dny skončí.

11
00:00:39,915 --> 00:00:41,917
V poušti už nebudeme zastavovat.

12
00:00:42,043 --> 00:00:43,961
-A pak?
-Můj otec.

13
00:00:44,045 --> 00:00:46,589
-Takže návrat domů?
-Proč jsi tady?

14
00:00:46,714 --> 00:00:51,177
Chci osvobodit tvé pravé já:
bestii, která ti číhá u srdce.

15
00:00:51,302 --> 00:00:53,763
Chci vládnout temnotě po tvém boku.

16
00:02:45,291 --> 00:02:48,044
Jak daleko je to ještě na otcův ranč?

17
00:02:48,127 --> 00:02:54,008
Dva dny náročné cesty.
V tom kaňonu teče řeka.

18
00:02:54,842 --> 00:02:58,054
Napojíme tam koně
a pár hodin si odpočineme. Ne víc.

19
00:03:01,223 --> 00:03:04,185
Zdá se, že strážci to nevzdali.

20
00:03:15,780 --> 00:03:17,698
Kolik mužů?

21
00:03:17,782 --> 00:03:23,204
Dvanáct, možná víc. Pronásledují
Ethana. Do soumraku jsme u nich.

22
00:03:23,287 --> 00:03:28,459
-Koně tohle tempo nevydrží.
-Hodlám si obstarat nové koně.
........