1
00:00:44,611 --> 00:00:47,275
Máme bránit Předka
a to je vše, co přivedeš?

2
00:00:49,186 --> 00:00:51,080
Tys odešel zabrat
druhou osadu,

3
00:00:51,127 --> 00:00:53,284
a s tímhle ses vrátil?

4
00:00:56,986 --> 00:00:59,106
Jsi si jistý, že Silas vyzradil
znovuzrozencům tohle místo?

5
00:00:59,137 --> 00:01:01,324
Jsem si jistý,
že nás Silas zradil.

6
00:01:01,931 --> 00:01:03,831
Kvůli tobě.

7
00:01:03,953 --> 00:01:07,105
Tvůj dron neudělal,
cos nařídil, Jaxi.

8
00:01:09,390 --> 00:01:10,888
Všechno tvoje přeprogramování...

9
00:01:10,913 --> 00:01:13,083
neposílilo Silasova Společníka.

10
00:01:13,209 --> 00:01:14,811
Zabilo ho to.

11
00:01:17,459 --> 00:01:19,730
Ohrozil jsi Předka.

12
00:01:20,791 --> 00:01:23,482
Větší urážka neexistuje.

13
00:01:29,164 --> 00:01:32,019
Takhle blbej
už se narodil, Duncane?

14
00:01:32,388 --> 00:01:35,583
Nebo jsi zdědil ignoranci
od svého člověka?

15
00:01:36,025 --> 00:01:38,898
Myslíš, že dokážeš zastavit
znovuzrozené beze mne?

16
00:01:39,375 --> 00:01:42,776
Zabil bys svého nejlepšího
bojovníka, kdy ho nejvíc potřebuješ?

17
00:01:43,730 --> 00:01:45,438
Skvělé.

18
00:01:46,032 --> 00:01:47,853
Výborná strategie, jo.

19
00:01:48,735 --> 00:01:51,336
Jenže když mě napadneš,
zabiju vás všechny,

20
00:01:51,437 --> 00:01:54,235
a nechám vás
tu hnít na slunci.

21
00:01:55,795 --> 00:01:58,729
Pak budu muset bránit
tohle místo sám.

22
00:02:00,546 --> 00:02:03,375
Takhle máš v úmyslu
chránit předka?
........