1
00:00:04,840 --> 00:00:10,440
...:: Victoria ::...
...:: 2.série ::...

2
00:00:17,600 --> 00:00:22,160
Překlad a korekce: zuzana.mrak

3
00:00:30,120 --> 00:00:34,820
www.neXtWeek.cz

4
00:00:40,061 --> 00:00:44,731
DAHOME, ZÁPADNÍ AFRIKA

5
00:00:54,460 --> 00:00:58,000
<i>Jakým právem
nařizujete mně,</i>

6
00:00:58,524 --> 00:01:00,924
<i>Dahomskému králi,</i>

7
00:01:01,048 --> 00:01:04,548
<i>jak má zacházet
se svým majetkem?</i>

8
00:01:05,272 --> 00:01:07,872
<i>Existují
i jiní bílí muži,</i>

9
00:01:07,896 --> 00:01:11,896
<i>kteří mi
za mé lidi zaplatí.</i>

10
00:01:13,080 --> 00:01:17,840
Sloužím velké bílé královně,
která je mocná stejně jako vy.

11
00:01:18,080 --> 00:01:20,960
Myslím, že byste
ji nerad rozzlobil.

12
00:01:24,450 --> 00:01:27,450
<i>Pak tedy
vezměte to dítě jako dar</i>

13
00:01:27,474 --> 00:01:31,274
<i>od jednoho mocného
vládce druhému.</i>

14
00:01:40,640 --> 00:01:42,540
Pojď se mnou.

15
00:01:47,120 --> 00:01:49,120
Mám tě.

16
00:01:58,360 --> 00:02:01,960
EPIZODA 9
ÚTĚCHA A RADOST

17
00:02:38,360 --> 00:02:43,060
Nikdy jsem tě vlastně neviděl pořádně
cvičit, a přesto hraješ tak dobře.

18
00:02:44,680 --> 00:02:47,080
Když jsem byla malá,
hrála jsem v jednom kuse.

19
00:02:48,460 --> 00:02:50,450
Jako jedináček

20
00:02:50,800 --> 00:02:52,800
jsem potřebovala
narušit to ticho.

21
00:02:53,600 --> 00:02:57,840
I když musím konstatovat,
že tvá volba hudby

22
00:02:59,040 --> 00:03:01,340
........