1
00:00:01,127 --> 00:00:03,636
<i>Moje krásná rodino.</i>

2
00:00:03,893 --> 00:00:08,105
<i>Dovolte mi začít tím,
že řeknu, jak moc vás miluju.</i>

3
00:00:08,140 --> 00:00:10,216
<i>A jak moc jsem cítila...</i>

4
00:00:10,251 --> 00:00:12,802
<i>tolik lásky od vás na oplátku.</i>

5
00:00:12,837 --> 00:00:16,935
<i>Jak mě tato láska povzbuzovala</i>

6
00:00:16,970 --> 00:00:20,366
<i>a inspirovala každý den</i>

7
00:00:20,401 --> 00:00:22,684
<i>být tím nejlepším člověkem,
jakým jsem mohla být.</i>

8
00:00:22,719 --> 00:00:25,000
<i>Měla jsem skvělou práci.</i>

9
00:00:25,035 --> 00:00:28,128
<i>Měla jsem báječného manžela,</i>

10
00:00:28,163 --> 00:00:30,435
<i>úžasné děti.</i>

11
00:00:30,936 --> 00:00:36,679
<i>Být takto požehnaná,
nedovolím, aby hořkost na konci</i>

12
00:00:36,714 --> 00:00:40,910
<i>zničila zázrak všeho,
co bylo předtím.</i>

13
00:00:49,087 --> 00:00:54,492
Dnes vzdáváme čest
velitelce Sharon Raydorové,

14
00:00:54,527 --> 00:00:58,346
policistce policistů,
výjimečné matce,

15
00:00:58,381 --> 00:01:04,178
milující manželce
a skvělé přítelkyni.

16
00:01:04,213 --> 00:01:07,289
Byla také osobou víry.

17
00:01:07,324 --> 00:01:14,159
Věřila v pravidla a zákon a Boha.

18
00:01:14,194 --> 00:01:17,584
Tato víra jí dala sílu vést

19
00:01:17,619 --> 00:01:23,647
a přiměla ji udržovat hodnoty,
podle kterých žijeme.

20
00:01:24,365 --> 00:01:27,223
Ti z nás,
kteří se dnes shromáždili,

21
00:01:27,259 --> 00:01:33,462
vnímají její odchod
jako osobní tragédii,

22
00:01:34,041 --> 00:01:39,460
pro kterou budeme truchlit
po zbytek našich životů.

23
........