1
00:00:27,290 --> 00:00:30,045
MINIATURISTA
1. DIEL

2
00:00:30,194 --> 00:00:32,530
PREKLAD: deanie

3
00:01:05,200 --> 00:01:05,980
Dobrý deň.

4
00:01:20,840 --> 00:01:22,100
Johannes Brandt?

5
00:01:26,460 --> 00:01:27,940
Budeme tu mať zverinec?

6
00:01:29,900 --> 00:01:33,130
Volá sa Peebo.

7
00:01:33,180 --> 00:01:35,810
Je to papagáj.

8
00:01:36,260 --> 00:01:37,210
Ja som Nella.

9
00:01:37,660 --> 00:01:39,170
Skrátene z Petronella.

10
00:01:40,520 --> 00:01:41,720
Vy ste gazdiná?

11
00:01:46,020 --> 00:01:47,540
Kde je Johannes?

12
00:01:48,900 --> 00:01:50,910
Brat nie je doma.

13
00:01:51,460 --> 00:01:55,210
Váš brat? Takže vy ste...

14
00:01:55,260 --> 00:01:56,740
Marin Brandtová.

15
00:02:02,600 --> 00:02:03,500
Otto!

16
00:02:13,660 --> 00:02:14,900
Na vaše nohy.

17
00:02:22,940 --> 00:02:25,650
Otto je bratov sluha.

18
00:02:25,700 --> 00:02:28,490
Toto je Cornelia, slúžka.

19
00:02:28,540 --> 00:02:32,770
Budú sa o vás starať.
Toto je Petronella.

20
00:02:32,820 --> 00:02:34,660
Nová manželka vášho pána.

21
00:02:35,660 --> 00:02:37,980
Asi chcete vidieť vašu izbu?

22
00:02:40,460 --> 00:02:41,860
Do kuchyne.

23
00:02:44,320 --> 00:02:45,580
On býva so...

24
00:02:54,460 --> 00:02:55,900
Poďte.

25
00:03:08,020 --> 00:03:10,450
........