1
00:00:07,916 --> 00:00:11,818
Dámy a pánové, jsem
zvláštní agent Douglas Fischer.

2
00:00:11,950 --> 00:00:14,055
Jsem tu na žádost
guvernérky Mahoeové,

3
00:00:14,057 --> 00:00:16,147
abych vedl zvláštní jednotku FBI

4
00:00:16,177 --> 00:00:18,773
zaměřenou na brutální
cyklus zločinů spojených s gangy,

5
00:00:18,803 --> 00:00:20,662
které zamořily tento ostrov.

6
00:00:20,664 --> 00:00:25,600
Každý občan má právo užívat
si svobody místa, ve kterém žije.

7
00:00:25,602 --> 00:00:28,861
Lid Havaje by se měl moct
ráno rozloučit s rodinou,

8
00:00:28,891 --> 00:00:31,100
aniž by museli pochybovat,
zda je ještě uvidí.

9
00:00:31,261 --> 00:00:36,144
Nedávný nárůst násilných zločinů
ohrožuje náš způsob života.

10
00:00:36,146 --> 00:00:38,680
Guvernérka Mahoeová
mi dala pravomoc zajistit,

11
00:00:38,682 --> 00:00:42,616
že budou organizace stojící
za tímto násilím identifikovány,

12
00:00:42,718 --> 00:00:45,854
vykořeněny
a předány spravedlnosti.

13
00:00:45,856 --> 00:00:49,524
Toto je můj slib zákonu dbalým
občanům a lidem na Oahu:

14
00:00:49,526 --> 00:00:52,961
nespočinu a nezaváhám
ve svém úkolu,

15
00:00:52,963 --> 00:00:57,399
dokud na tomto krásném
ostrově neobnovím mír a klid.

16
00:01:17,888 --> 00:01:20,855
Tímhle tempem budeme
vybalovat šest měsíců.

17
00:01:20,857 --> 00:01:23,275
Uvědomuješ si, že máš
vyndavat věci z krabice

18
00:01:23,305 --> 00:01:25,293
a dávat je do nového domu, že?

19
00:01:25,684 --> 00:01:27,236
Viděl jsi Alberta?

20
00:01:27,266 --> 00:01:28,997
- Ne.
- Musíme ho najít.

21
00:01:28,999 --> 00:01:30,765
Jinak můžeš své dceři vysvětlit,

........