1
00:00:00,267 --> 00:00:02,356
Dosáhli jsme vůbec
nějakého pokroku?

2
00:00:02,391 --> 00:00:04,885
Dcera Jima Bechtela, Tammy,

3
00:00:04,920 --> 00:00:09,051
přiletěla ze Charlotte
zařizovat otcův pohřeb.

4
00:00:09,086 --> 00:00:11,902
Každou chvilku ji tu očekávám
a mohla by pomoct.

5
00:00:11,937 --> 00:00:16,303
Mezitím se soustředíme
na Gwendolyn Bechtelovou. Mike.

6
00:00:16,338 --> 00:00:18,450
Pokud je Gwendolyn
opravdu Strohova matka,

7
00:00:18,485 --> 00:00:21,338
může to být částečné
vysvětlení, proč se vrátil.

8
00:00:21,373 --> 00:00:22,986
Možná chce jenom říct „sbohem“

9
00:00:23,021 --> 00:00:25,013
drahé staré mamince,
než zaklepe bačkorama.

10
00:00:25,048 --> 00:00:27,371
Nebo ji vzít s sebou, až půjde on.

11
00:00:27,406 --> 00:00:29,652
Jediný zádrhel...
stále se snažíme potvrdit

12
00:00:29,687 --> 00:00:31,836
analýzu lékařských záznamů,
patřících Strohovi.

13
00:00:31,871 --> 00:00:33,777
Mám trochu potíže kontaktovat

14
00:00:33,812 --> 00:00:35,899
důstojníka Interpolu,
který volal Emmě.

15
00:00:35,934 --> 00:00:37,859
- Jo. Buzzi?
- Naše zjišťování

16
00:00:37,894 --> 00:00:41,438
<i>čísla sociálního zabezpečení
Gwen Bechtelové se zkomplikovalo.</i>

17
00:00:41,473 --> 00:00:42,461
To bych řekl.

18
00:00:42,496 --> 00:00:44,361
<i>Neexistuje žádný
úmrtní list, pane, ale...</i>

19
00:00:44,396 --> 00:00:46,439
<i>sociální Gwendolyn
Strohové/Bechtelové</i>

20
00:00:46,474 --> 00:00:48,532
<i>nebylo používáno od roku 1992.</i>

21
00:00:48,567 --> 00:00:50,917
Neexistují žádné kreditní šeky,
žádná daňová přiznání,

22
........