1
00:01:33,727 --> 00:01:36,252
Podezřelý vstoupil do skladiště.

2
00:02:13,533 --> 00:02:17,060
- Ani hnout! Polož to!
- Nemůžu to zastavit.

3
00:02:17,204 --> 00:02:19,297
- Nic to nedokáže zastavit!
- Na zem!

4
00:02:19,439 --> 00:02:21,304
Na zem! Hned!

5
00:02:21,408 --> 00:02:23,273
Hallorane!

6
00:02:23,410 --> 00:02:26,072
- Podezřelý je obklíčený a ozbrojený.
- Tady není.

7
00:02:26,213 --> 00:02:29,580
Poslouchejte!
Pět lidí zemře!

8
00:02:29,716 --> 00:02:31,843
Hned zavolejte Hallorana!

9
00:02:43,063 --> 00:02:46,157
Kde je Halloran?
Lidé budou umírat.

10
00:02:46,700 --> 00:02:49,260
- Copak to neví?
- Stáhněte se, všichni.

11
00:02:49,369 --> 00:02:51,166
- Hallorane.
- Edgare.

12
00:02:51,671 --> 00:02:53,969
Edgare, co to děláš?

13
00:02:54,107 --> 00:02:56,175
- Polož ten ovladač.
- Nemůžu.

14
00:02:56,209 --> 00:02:58,268
- K čemu to je?
- Hra začala.

15
00:02:58,378 --> 00:03:00,676
- Jaká hra?
- Ta hra, ta pravidla.

16
00:03:01,014 --> 00:03:03,446
Musím vybrat jednoho, který zemře.
Buď oni nebo já.

17
00:03:03,483 --> 00:03:07,214
Edgare, nechci tě zastřelit,
ale udělám to. Polož to.

18
00:03:07,320 --> 00:03:09,581
- Mám střílet?
- Ne, zaměř na ovladač.

19
00:03:09,623 --> 00:03:11,948
Jen jestli ho bude chtít zmáčknout.

20
00:03:11,958 --> 00:03:13,983
- Nemám čas.
- Kdo tam ještě je?

21
00:03:14,127 --> 00:03:16,220
Edgare, řekni nám,
co se stalo.

22
........