2
00:00:27,793 --> 00:00:28,960
<i>Život</i>

3
00:00:30,296 --> 00:00:33,131
<i>ve své fádnosti a bezvýznamnosti</i>

4
00:00:33,499 --> 00:00:34,667
<i>vybízí k útěku.</i>

5
00:00:37,368 --> 00:00:41,470
<i>Je továrnou pro otce
a kuchyní pro matky.</i>

6
00:00:41,472 --> 00:00:44,374
<i>Je hádkou u večerní tabule,</i>

7
00:00:44,376 --> 00:00:46,643
<i>pohřešovanými dětmi v novinách.</i>

8
00:00:46,645 --> 00:00:52,185
<i>A smysl bytí se s tím vším
pomalu vytrácí.</i>

9
00:00:56,922 --> 00:01:00,656
<i>Není lepší vyměnit desku, otevřít
lahvičku s pilulkami</i>

10
00:01:00,658 --> 00:01:03,595
<i>a čekat až se něco stane?</i>

11
00:01:05,396 --> 00:01:07,331
<i>Není lepší zhasnout světla,</i>

12
00:01:07,333 --> 00:01:08,932
<i>schovat se pod deku, dokud tě neukolébá</i>

13
00:01:08,934 --> 00:01:13,172
<i>spánek a nepřenese tě do světa,
po kterém jsi vždy toužil.</i>

14
00:01:15,708 --> 00:01:18,577
<i>Není lepší než ten, ve kterém jsme?</i>

15
00:01:41,432 --> 00:01:43,502
Přestaň být takovej opruz.

16
00:01:50,175 --> 00:01:51,777
Dvě piva, prosím.

17
00:01:54,146 --> 00:01:56,078
Kdybys věnoval tolik času
hledáním členů skupiny,

18
00:01:56,080 --> 00:01:58,784
jako věnuješ tomu, že je urážíš,
mohl bys tam nahoře stát ty.

19
00:02:03,087 --> 00:02:04,957
To je důvod proč...

20
00:02:07,359 --> 00:02:10,229
Ale no tak, Stevene, jen
se tě snažím naštvat.

21
00:02:17,068 --> 00:02:19,435
Nepůjdeme v sobotu večer do města?

22
00:02:19,437 --> 00:02:21,137
Mohli bychom se podívat do toho novýho klubu.

23
00:02:21,139 --> 00:02:22,672
Ještě jsme tam nebyli.

24
00:02:22,674 --> 00:02:24,840
Ale vždyť tam budeme jenom sedět,
jako na pohřbu.
........