1
00:00:00,831 --> 00:00:04,043
Bratře Tancrede,
budeš se kát, nebo tě čeká trest.

2
00:00:05,023 --> 00:00:08,318
Myslíš, že jsem se snad chtěla vrátit
do Filipovy postele? Čekám dítě.

3
00:00:09,152 --> 00:00:10,310
Sbohem.

4
00:00:12,447 --> 00:00:14,512
-Vyšlo to?
-Přesně podle vašeho plánu.

5
00:00:14,553 --> 00:00:16,660
Nechci, aby si mysleli,
že to udělal váš král.

6
00:00:17,483 --> 00:00:18,651
Ale že jste to byl vy.

7
00:00:18,693 --> 00:00:20,737
-Víš, kdo jsem?
-Jsi Malraux.

8
00:00:23,823 --> 00:00:24,918
Co to říká?

9
00:00:25,012 --> 00:00:27,087
Godfrey ti nechal zprávu,
jak najít grál.

10
00:00:27,931 --> 00:00:30,090
Vítr je stále proti tobě, Landry.

11
00:00:30,131 --> 00:00:32,227
-Rashide.
-Chtěl sis promluvit.

12
00:00:33,228 --> 00:00:34,386
Neviděli jste někdo Adelinu?

13
00:00:35,241 --> 00:00:37,295
-Kde je?
-Šla za ním.

14
00:00:37,337 --> 00:00:38,421
Za Rolandem?

15
00:00:38,463 --> 00:00:41,497
Jestli ho našla,
stejně už je po smrti.

16
00:00:46,919 --> 00:00:49,004
Nech moje lidi na pokoji!

17
00:01:06,626 --> 00:01:09,807
Snadný úkol.
Zaplatil jsem, abys mi ho přivedla.

18
00:01:09,848 --> 00:01:12,924
-Ani to jsi nedokázala.
-Už tak jsi Parsifalovi zničil život.

19
00:01:12,966 --> 00:01:17,053
-Proč mu ho chceš brát?
-Už chápu. Líbí se ti.

20
00:01:26,344 --> 00:01:29,472
-Co je tu k smíchu?
-Slyšíš? To jsou večerní zvony.

21
00:01:29,514 --> 00:01:32,579
-Večerní zvony?
-Znamená to, že se střídají stráže.

22
00:01:32,621 --> 00:01:33,747
........