1
00:00:00,000 --> 00:00:01,568
<i>V minulých dílech „Major Crimes“...</i>

2
00:00:01,602 --> 00:00:04,317
Před méně než 24 hodinami
mi Emma řekla,

3
00:00:04,352 --> 00:00:06,531
že si myslí, že Phillip Stroh

4
00:00:06,566 --> 00:00:09,310
je zpátky v Los Angeles
a teď je mrtvá.

5
00:00:09,345 --> 00:00:12,217
Když si policie prohlížela
branku na Emmin dvůr,

6
00:00:12,252 --> 00:00:13,558
měl jsem v kapse „Sniffy“.

7
00:00:13,593 --> 00:00:15,790
Poskytlo mi to
jejich kontakty, a ta fotka,

8
00:00:15,825 --> 00:00:17,377
kterou po mně tak dychtivě chtěli,

9
00:00:17,412 --> 00:00:19,160
infikovala všechny
jejich přístroje malwarem,

10
00:00:19,195 --> 00:00:21,940
a teď mám plnou nezávislou
kontrolu jejich mobilů.

11
00:00:21,975 --> 00:00:23,232
Prakticky na nás zírají. Hele.

12
00:00:23,267 --> 00:00:25,800
Potřebuji na pár dní odjet.
Připrav se na rychlé ukončení.

13
00:00:25,835 --> 00:00:27,874
- Nebojte se. Mám tohle.
- V to doufám.

14
00:00:27,909 --> 00:00:29,758
Půlka tvé odměny závisí
na nalezení mé matky

15
00:00:29,793 --> 00:00:30,788
dříve než oni.

16
00:00:30,823 --> 00:00:32,029
Byl jsem s jinou ženou.

17
00:00:32,064 --> 00:00:33,699
Neboj se,
byla to máma mého šéfa.

18
00:00:33,734 --> 00:00:35,827
Mám jméno a adresu ženy,

19
00:00:35,862 --> 00:00:37,174
která bývala
Gwendolyn Strohovou,

20
00:00:37,209 --> 00:00:39,657
v San Marinu,
hned vedle Pasadeny.

21
00:00:39,692 --> 00:00:41,495
A jak se jmenuje?

22
00:00:44,837 --> 00:00:47,467
Dobrý večer. Jsem poručík
Michael Tao, LAPD.
........