1
00:00:09,600 --> 00:00:14,360
Kdysi si lidé mysleli, že Bůh
stvořil svět a každou živou věc,

2
00:00:14,360 --> 00:00:20,560
každou za určitým účelem v uspořádaném
vesmíru, jemuž předsedal náš stvořitel

3
00:00:20,560 --> 00:00:23,520
odměňující dobré skutky
a trestající hříchy.

4
00:00:28,640 --> 00:00:32,520
Teorie Charlese Darwina
evoluce přirozeného výběru

5
00:00:32,520 --> 00:00:35,160
v tomhle udělala díru do
pohodlného vysvětlení života

6
00:00:35,160 --> 00:00:40,720
a nasměrovala nás ke zřejmé,
ale přitom znepokojující pravdě -

7
00:00:40,720 --> 00:00:44,160
lidé nemají nadvládu nad zvířaty.

8
00:00:44,160 --> 00:00:46,000
My jsme zvířata.

9
00:00:46,000 --> 00:00:48,160
Jsme pátá opice.

10
00:00:50,200 --> 00:00:54,640
Ale i Darwin to váhal říci nahlas.

11
00:00:54,640 --> 00:00:58,080
To zpochybňuje naši důvěru
v naše blízké lidské bytosti.

12
00:00:58,080 --> 00:01:01,040
Je naše morálka
a chování jen pozlátko?

13
00:01:02,880 --> 00:01:06,360
Je-li evolučním
motorem boj o existenci

14
00:01:06,360 --> 00:01:10,880
proč se my lidé neřídíme
zcela bezohledným světem?

15
00:01:10,880 --> 00:01:13,000
A co genocida a etnická čistka?

16
00:01:13,000 --> 00:01:16,360
Jsou to nějaké strategie přežití?

17
00:01:17,960 --> 00:01:20,480
V tomto programu chci čelit

18
00:01:20,480 --> 00:01:23,880
otázce, kterou Darwin
obcházel v Původu druhů,

19
00:01:23,880 --> 00:01:26,440
evoluci lidských bytostí.

20
00:01:26,440 --> 00:01:31,640
Chci se ptát, co to znamená
pro nás vyvíjet se.

21
00:01:33,960 --> 00:01:36,600
Otázka je naléhavější než kdy jindy.

22
00:01:36,600 --> 00:01:41,400
Stále více, pobožných lidí a dalších
útočí na Darwinismus, podle jejich názoru,
........