1
00:00:00,085 --> 00:00:00,757
<i>V předchozích dílech</i>

2
00:00:00,757 --> 00:00:02,775
Co mi můžete říct
o démonickém posednutí?

3
00:00:02,815 --> 00:00:04,391
To je skvělá otázka.

4
00:00:04,431 --> 00:00:05,825
Běžte domů, Otče Tomasi.

5
00:00:05,865 --> 00:00:08,104
Ukažte mi co mám dělat.
Chcete vědět co se stane ?

6
00:00:08,134 --> 00:00:10,623
V sázce není jen
vaše kariéra, Tomasi.

7
00:00:10,663 --> 00:00:12,018
Je to vaše nesmrtelná duše.

8
00:00:12,058 --> 00:00:13,593
Vaše vyloučení z církve.

9
00:00:13,633 --> 00:00:15,299
S okamžitou platností.

10
00:00:15,340 --> 00:00:17,648
Takže, na koho čekáte?
Na Vás.

11
00:00:17,678 --> 00:00:18,952
<i>Potřebuji Vás.
Pomůžete mi?</i>

12
00:00:18,992 --> 00:00:20,729
Modlete se za nás.
Svatý Lawrence.

13
00:00:20,759 --> 00:00:22,706
Lži.
Svatý John a Paul...

14
00:00:22,706 --> 00:00:25,917
Modlete se za nás.
Mlč, nečístá duše!

15
00:00:25,957 --> 00:00:27,824
Cvičte mě. Jak se stát exorcistou.

16
00:00:27,864 --> 00:00:30,494
Pochopte o co žádáte, Tomasi.

17
00:00:30,534 --> 00:00:31,848
Ale on si vybral mě.

18
00:00:31,888 --> 00:00:35,130
A já odejdu z člunu
a budu kráčet.

19
00:01:19,899 --> 00:01:22,037
Haló?

20
00:01:35,334 --> 00:01:39,349
I walk for miles
along the highway

21
00:01:39,389 --> 00:01:43,273
Well, that's just my way

22
00:01:43,303 --> 00:01:44,849
Of saying I love you...

23
00:01:45,180 --> 00:01:46,213
........