1
00:00:07,366 --> 00:00:09,295
Dobře!

2
00:00:15,770 --> 00:00:17,803
Vlevo, vlevo, vlevo, vlevo! Proboha.

3
00:00:17,824 --> 00:00:21,839
Vidím ho!
Jsem z tebe nervózní, uklidni se.

4
00:00:21,870 --> 00:00:23,027
Promiň.

5
00:00:24,080 --> 00:00:28,241
Lilo, přišla mi pozvánka
na přehlídku rodinných tradic,

6
00:00:28,262 --> 00:00:31,390
v pátek ve škole.

7
00:00:33,277 --> 00:00:34,539
Čemu se směješ? Kdo to je? Ava?

8
00:00:35,352 --> 00:00:36,499
Ne.

9
00:00:38,522 --> 00:00:40,628
Zatím jsem pokaždý nemohla

10
00:00:40,649 --> 00:00:43,850
a chci udělat bezvadný dojem.

11
00:00:43,871 --> 00:00:46,905
Čím můžeme přispět?
Prý máme přinést něco,

12
00:00:46,937 --> 00:00:51,201
co zosobňuje naše rodinné dědictví.

13
00:00:51,222 --> 00:00:55,278
O historii naší rodiny toho
moc nevím. Asi pocházíme

14
00:00:55,299 --> 00:00:57,312
z dlouhýho rodu naprostých bělochů.

15
00:00:57,437 --> 00:01:01,545
Ale nepůjdeš tam takhle, že ne?
Vypadáš jako cvok.

16
00:01:02,546 --> 00:01:04,621
Jasně že ne.

17
00:01:04,715 --> 00:01:07,728
Táta vždycky peče
irskej sodovej chleba.

18
00:01:07,749 --> 00:01:10,836
Není to nic zásadního,
nemusíš tam chodit.

19
00:01:17,227 --> 00:01:20,366
Pomalu? To se mi zdá.

20
00:01:23,463 --> 00:01:27,623
Haló! Prosím vás, zabíráte celý pruh,

21
00:01:27,654 --> 00:01:30,824
nemohli byste uvolnit
místo kachničkám?

22
00:01:36,027 --> 00:01:38,968
To bylo sprostý. Viděli jste to?

23
00:01:40,125 --> 00:01:43,264
Pane, můžete nás pustit?
Vezu děti do školy!
........