1
00:01:17,369 --> 00:01:22,124
PÁTÝ ELEMENT

2
00:03:13,694 --> 00:03:15,863
Azízi!

3
00:03:19,909 --> 00:03:22,077
Azízi, světlo!

4
00:03:23,120 --> 00:03:25,247
Azízi, světlo!

5
00:03:26,123 --> 00:03:28,250
Dobře...

6
00:03:28,626 --> 00:03:30,753
Tak znovu.

7
00:03:32,004 --> 00:03:36,884
Nastane-li zatmění těchto
3 planet, vznikne černá díra.

8
00:03:37,051 --> 00:03:45,017
Přijde zlo a s ním hrůza a chaos.
Ten had je vrchol zla. Zakresli ho.

9
00:03:45,184 --> 00:03:48,062
Ano, mám ho. Mám všechny.

10
00:03:49,021 --> 00:03:52,983
Kdy má nastat období hada,
profesore?

11
00:03:53,150 --> 00:03:56,946
Pokud je tohle pětka
a tohle jednička...

12
00:03:57,112 --> 00:03:59,281
To máme...

13
00:04:01,951 --> 00:04:04,287
Tak každých 5000 let.

14
00:04:04,954 --> 00:04:08,540
Tak to máme
ještě trochu času.

15
00:04:15,589 --> 00:04:21,845
Neseš vodu, jsi hodný.
Donesu jim to. Bůh tě opatruj.

16
00:04:25,349 --> 00:04:29,895
Tyto symboly lidí
seskupily čtyři živly.

17
00:04:30,062 --> 00:04:33,065
Vodu, oheň, zemi a vzduch.

18
00:04:33,816 --> 00:04:36,485
Kolem tohohle pátého...

19
00:04:37,319 --> 00:04:39,446
...elementu.

20
00:04:42,366 --> 00:04:46,537
Odpusť mi, Pane.
Vědí příliš mnoho.

21
00:04:50,499 --> 00:04:55,879
-Otče, jak se máte?
-Dobře, máš nějaké poháry? -Ano.

22
00:04:56,046 --> 00:05:01,176
Rád vás vidím. Tohle je
největší objev v historii.

23
00:05:01,343 --> 00:05:03,470
........