1
00:00:00,042 --> 00:00:01,627
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,127 --> 00:00:04,087
-Pověz to.
-Zabila jsem ti otce.

3
00:00:07,257 --> 00:00:11,345
Udělala bys cokoliv,
abys opustila minulost. Já ale možná ne.

4
00:00:11,428 --> 00:00:13,805
-Zajisti si pomoc.
-Myslíš odvykačku?

5
00:00:14,348 --> 00:00:15,974
Tak jo, půjdu tam.

6
00:00:18,644 --> 00:00:21,021
-Co to děláš?
-Rozhoduju se po svém.

7
00:00:21,104 --> 00:00:23,440
Diego Calastano,
promiňte mi to čekání.

8
00:00:23,524 --> 00:00:26,026
Blakeu Carringtone.
Velmi rád vás poznávám.

9
00:00:26,235 --> 00:00:28,737
Na tohle se těším už celou věčnost.

10
00:00:34,868 --> 00:00:35,869
Ne!

11
00:00:38,330 --> 00:00:39,331
Ne!

12
00:00:49,258 --> 00:00:50,092
Blakeu?

13
00:00:50,425 --> 00:00:52,678
To bohužel nejsem.
Promiňte, že ruším.

14
00:00:52,761 --> 00:00:55,556
Pan Carrington potřebuje
manžetové knoflíčky.

15
00:00:55,639 --> 00:00:57,307
A poslal pro ně vás?

16
00:00:58,308 --> 00:01:01,144
Spaní v oddělených křídlech
moc neodděluje.

17
00:01:01,228 --> 00:01:04,022
Muž potřebuje prostor,
zvlášť když zjistí,

18
00:01:04,106 --> 00:01:07,150
že jeho žena je
rozená lhářka a vražedkyně.

19
00:01:07,234 --> 00:01:09,611
Mám rozhrnout ty závěsy?

20
00:01:10,070 --> 00:01:11,613
Nechte je zatažené.

21
00:01:20,747 --> 00:01:22,249
Kde je Blake a Steven?

22
00:01:23,208 --> 00:01:24,376
Táta se ti vyhýbá

23
........