1
00:00:49,794 --> 00:00:53,394
překlad: peatroz

2
00:00:56,746 --> 00:01:00,346
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

3
00:01:29,257 --> 00:01:31,658
Koukej na toho týpka.
Do hajzlu, to je pořád dokola.

4
00:01:31,693 --> 00:01:34,428
Ne, nedělej to. Mami, on prostě jen
kontroluje registrace.

5
00:01:34,562 --> 00:01:35,829
Dobře vím, o co se snaží.

6
00:01:35,863 --> 00:01:38,031
Máme povolení k průjezdu
bez skenování.

7
00:01:38,065 --> 00:01:41,535
- Paní, prosím, vraťte se do vozu.
- Jenom chci, abyste se na to podíval.

8
00:01:41,569 --> 00:01:43,973
Vážně, podívejte se na to.

9
00:01:45,506 --> 00:01:47,275
Sakra.

10
00:01:50,243 --> 00:01:53,214
- Pane, jsem zvolená úřednice.
- Zvolená kým?

11
00:01:53,247 --> 00:01:55,783
Západoamerickými občany,
kteří se rozhodli pro svobodný život

12
00:01:55,816 --> 00:01:57,485
místo života regulovaného.

13
00:01:57,518 --> 00:01:59,653
Přišli jsme si vzít zpět
naše zastupitelské pozice,

14
00:01:59,687 --> 00:02:03,123
- abychom zastavili ty věčné neoprávněné
zásahy v Teritoriích. - Jaké zásahy?

15
00:02:03,156 --> 00:02:04,558
Například satelitní sledování.

16
00:02:04,592 --> 00:02:08,128
- To bylo zcela vyvráceno...
- Nebudu vám tu nic vysvětlovat.

17
00:02:08,161 --> 00:02:11,165
Moje dcera a já máme
celoroční propustku na Východ

18
00:02:11,199 --> 00:02:13,901
a hodláme ji využít
po celých 365 dní,

19
00:02:13,934 --> 00:02:16,470
ať už se vám to líbí, nebo ne.

20
00:02:18,506 --> 00:02:19,507
Hodně štěstí s ní.

21
00:02:19,540 --> 00:02:21,475
Dík.

22
00:02:39,760 --> 00:02:43,130
Napodobeniny přírody
opravdu vyvažují brutalismus.

........