1
00:00:02,503 --> 00:00:04,438
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,463 --> 00:00:07,755
Kev je na odvykačce.
Poslala jsem Kevina na odvykačku.

3
00:00:07,780 --> 00:00:10,496
Potřebuješ zdravou rutinu.

4
00:00:10,521 --> 00:00:15,793
Máte pravdu. Proto vím,
kde bych měl být.

5
00:00:16,413 --> 00:00:19,075
Chci s tebou koupit
tuhle tu budovu, Beth.

6
00:00:19,791 --> 00:00:23,222
Chtěl bych zase začít se svou firmou.

7
00:00:23,574 --> 00:00:25,296
Big Three Homes.

8
00:00:31,007 --> 00:00:32,752
Páni.

9
00:00:33,317 --> 00:00:35,713
To je ale nepořádek.

10
00:00:42,306 --> 00:00:45,360
Proč to vyhazuješ?
Můžeme to prodat.

11
00:00:45,385 --> 00:00:47,781
Nikdo nechce takový odpad, Georgi.

12
00:00:47,806 --> 00:00:51,602
Odpad? Sally, tenhle odpad
jsou věci z našeho života.

13
00:00:51,627 --> 00:00:54,856
Pokud jsou tyhle vánoční
světýlka z mého života,

14
00:00:54,881 --> 00:00:56,916
tak mě s nima někdo oběste.

15
00:00:56,941 --> 00:00:59,348
Ten dům se snažíme
prodat už tři měsíce, Georgi.

16
00:00:59,373 --> 00:01:01,364
Nemáme ani jednu nabídku.

17
00:01:01,389 --> 00:01:05,639
Nikdo nechce žít v
domě plného odpadu.

18
00:01:05,664 --> 00:01:07,404
Ne, ne, ne.

19
00:01:07,429 --> 00:01:08,615
Můj jukebox ne.

20
00:01:08,640 --> 00:01:11,095
Pamatuju si jednu hezkou slečnu,

21
00:01:11,120 --> 00:01:15,628
která vešla do mé jídelny
s nejkrásnějším úsměvem na světě

22
00:01:15,694 --> 00:01:18,187
a strčila minci do tohle miláčka.

23
00:01:18,424 --> 00:01:21,705
- Pořád pouští tu samou písničku.
........