1
00:00:07,892 --> 00:00:09,579
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:09,624 --> 00:00:11,914
Řekl jsem Donniemu,
že jsme mu vždy důvěřovali.

3
00:00:11,950 --> 00:00:14,050
Začneš na 200 tisících akcií Rubinexu.

4
00:00:14,110 --> 00:00:18,522
Projeli jsme si všechny obchodníky
a narazili jsme na Donnieho Caana.

5
00:00:18,647 --> 00:00:21,110
<i>Najednou se napakoval na Rubinexu.</i>

6
00:00:21,180 --> 00:00:23,703
<i>Nedokázal poskytnout
průzkum toho obchodu.</i>

7
00:00:23,768 --> 00:00:25,768
<i>Rovnou souhlasil,
že bude spolupracovat.</i>

8
00:00:25,830 --> 00:00:28,713
Když Axe na Kemlotu
půjde do velké pozice,

9
00:00:28,796 --> 00:00:34,634
tak bude ten audit klíčový důkaz,
že o něčem věděl a že šel proti číslům.

10
00:00:34,730 --> 00:00:38,524
Rozhodl jsem se v případu osobně
nepokračovat. Zřekl jsem se případu.

11
00:00:38,616 --> 00:00:42,413
- Chci, abys mě držel v obraze.
- Vždyť ses toho případu zřekl.

12
00:00:42,492 --> 00:00:46,322
Tohle je už bez rukavic.
Musíme bojovat se vším, co máme.

13
00:00:46,351 --> 00:00:48,891
Narazil jsem na práci,
která by pro vás mohla být rájem.

14
00:00:48,941 --> 00:00:50,621
Dostanete ji,
když budete mít zájem.

15
00:00:50,690 --> 00:00:55,877
Nyní bude jméno Axelrod navždy
připevněno k této budově.

16
00:00:56,024 --> 00:00:58,948
Axe je ve městě lidovým hrdinou.

17
00:00:59,007 --> 00:01:03,508
<i>Ten chlap dal loni Newyorské
hasičské nadaci 100 milionů.</i>

18
00:01:03,600 --> 00:01:06,670
Na Ground Zero má pamětní desku
se svým zatraceným jménem.

19
00:01:06,760 --> 00:01:10,040
Dostala jsem se k tomuhle,
přečtěte si to. To vám zvedne náladu.

20
00:01:10,090 --> 00:01:12,046
- Komu bychom to měli dát?
- Dimondovi.

21
00:01:12,119 --> 00:01:13,942
11. září 2001.

........