1
00:00:00,094 --> 00:00:02,128
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:06,516 --> 00:00:08,652
Až ověřím,
co jsem včera v noci viděl,

3
00:00:08,685 --> 00:00:11,155
slibuji, že to bude
konec její kariéry.

4
00:00:11,187 --> 00:00:13,022
- To je Greg?
- Ne.

5
00:00:13,056 --> 00:00:14,792
Kdo je Greg?

6
00:00:14,824 --> 00:00:17,460
Zase řekneš tátovi,
že jsi neplánovaně otěhotněla?

7
00:00:17,493 --> 00:00:18,828
<i>Sabina.
Byla zatčena.</i>

8
00:00:18,829 --> 00:00:20,664
<i>Zabila Takovu matku.</i>

9
00:00:20,696 --> 00:00:22,698
Stále opakoval,
že si chtějí jen mluvit.

10
00:00:22,731 --> 00:00:24,134
Řeknu vám,
koho mi to připomíná.

11
00:00:24,167 --> 00:00:26,036
- Bill Boerg.
- Boerg se zbavil

12
00:00:26,068 --> 00:00:29,445
všech svých podniků
a holdingů a úplně zmizel.

13
00:00:29,476 --> 00:00:31,607
Pomoz mi a já ti pomohu
najít tvého syna.

14
00:00:31,664 --> 00:00:34,875
- Přestaň hledat Shadowmana.
- Vím, kde je.

15
00:00:34,900 --> 00:00:36,169
Beze mne ho nenajdou.

16
00:00:36,216 --> 00:00:39,085
<i>Je velmi rozzlobený
a chce ubližovat lidem.</i>

17
00:00:39,118 --> 00:00:40,020
<i>Hodně lidem.</i>

18
00:00:40,054 --> 00:00:42,356
Proto jsi přivezl svoji matku domů?

19
00:00:42,389 --> 00:00:43,990
Věděla, jak najít Shadowmana.

20
00:00:44,024 --> 00:00:45,792
<i>Ale on pak Sabinu mučil
zlými sny,</i>

21
00:00:45,826 --> 00:00:47,431
<i>dokud nezabila Kumiko.</i>

22
00:00:47,502 --> 00:00:49,638
Co když se tvoje matka
........