1
00:00:34,100 --> 00:00:37,910
To bolí! Nech mě! Nech mě!

2
00:00:51,120 --> 00:00:52,910
Chci se setkat s Kirišimou.

3
00:00:52,910 --> 00:00:56,780
- Policie?
- Je tu, že jo? Chci ho vidět.

4
00:00:56,780 --> 00:01:00,410
Je uprostřed zákroku.
Nemůžete ho teď vidět.

5
00:01:00,410 --> 00:01:04,630
- Kde je? Vzadu?
- Stůjte!

6
00:01:04,630 --> 00:01:06,700
Kde je Kirišima?

7
00:01:06,700 --> 00:01:11,340
Nedělejte bordel na recepci.

8
00:01:11,340 --> 00:01:15,740
Já jsem Kirišima. Co chcete?

9
00:01:15,740 --> 00:01:17,950
Chci jiný obličej.

10
00:01:17,950 --> 00:01:21,370
To slyším poprvé, že někdo
od policie chce změnit obličej.

11
00:01:21,370 --> 00:01:24,370
Chcete se někam infiltrovat?

12
00:01:24,370 --> 00:01:29,410
Prosím vás, odejděte.
To já si vybírám pacienty.

13
00:01:29,410 --> 00:01:31,310
A hlavně nesnáším policajty.

14
00:01:31,310 --> 00:01:36,900
Přesně jak se říká, Face Makeře.

15
00:01:36,900 --> 00:01:42,400
Chci skončit u policie.

16
00:01:42,400 --> 00:01:46,890
Takže už nejsem detektiv ani nic jinýho.

17
00:01:46,890 --> 00:01:50,350
Tak co?

18
00:01:50,350 --> 00:01:53,630
Proč tak moc chcete změnit tvář?

19
00:01:53,630 --> 00:01:58,640
Musím to udělat za každou cenu.

20
00:01:58,640 --> 00:02:02,340
Zastavte auto! Zastavte!

21
00:02:02,340 --> 00:02:05,180
Podezřelý míří do Mauričó přes Daram.

22
00:02:05,180 --> 00:02:07,310
<i>Rozumím. Zavolám posily.</i>

23
00:02:07,310 --> 00:02:11,230
Šiino, nepřibližuj se.

24
00:02:11,230 --> 00:02:13,840
Je tam hodně aut, tak je to nebezpečné.
........