1
00:00:01,160 --> 00:00:05,210
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:05,300 --> 00:00:08,390
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:08,450 --> 00:00:11,230
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:11,300 --> 00:00:14,320
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:14,410 --> 00:00:16,320
<i>Ztratil jsem se však v čase.</i>

6
00:00:16,360 --> 00:00:19,190
<i>Moji přátelé udělali vše,
aby mě přivedli zpátky,</i>

7
00:00:19,230 --> 00:00:22,410
<i>kvůli čemuž náš svět
musí čelit novým hrozbám.</i>

8
00:00:22,500 --> 00:00:24,990
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych je zastavil.</i>

9
00:00:25,190 --> 00:00:27,880
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:28,450 --> 00:00:29,990
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

11
00:00:30,010 --> 00:00:32,790
<i>Soud rozhodl,
že pan Allen má být odveden</i>

12
00:00:32,830 --> 00:00:34,810
<i>do věznice Iron Heights.</i>

13
00:00:34,900 --> 00:00:36,940
- Uvelebte se.
<i>- Já nikoho nezabil.</i>

14
00:00:36,990 --> 00:00:39,650
No jasně. Tady je každej
nevinnej. Obzvláště tamten.

15
00:00:39,700 --> 00:00:42,320
<i>- Big Sir.
- Dvanáct značek, dvanáct metalidí.</i>

16
00:00:42,390 --> 00:00:44,450
Víme, kolik jich je.
Můžeme jít po nich my.

17
00:00:44,520 --> 00:00:46,810
- Nechci žádné problémy.
- Pozdě.

18
00:00:50,230 --> 00:00:52,340
Díky. Proč jsi mi pomohl?

19
00:00:52,390 --> 00:00:54,430
<i>Protože tvůj táta pomohl mně.</i>

20
00:00:54,540 --> 00:00:56,650
Operace mi zachránila život.

21
00:00:59,280 --> 00:01:02,100
Opravdu potřebujeme
dětskou postýlku, Cecile?

22
00:01:02,160 --> 00:01:05,640
........