2
00:02:46,020 --> 00:02:47,420
Ne. Ne, ne. Promiň, brácho.

3
00:02:47,500 --> 00:02:50,060
Tenhle <i>dům</i> není<i> tvůj dům.</i>
Ani omylem.

4
00:02:50,140 --> 00:02:53,220
- Vypadni.
- Je zde šest dalších prázdných bazénů.

5
00:02:53,300 --> 00:02:55,700
- Ty nejsou tak hluboké.
- Nejste až tak dobří.

6
00:02:57,100 --> 00:02:58,380
Z tamté střechy,

7
00:02:58,460 --> 00:02:59,700
přes klouzačku

8
00:02:59,740 --> 00:03:01,980
a sjet až do bazénu.

9
00:03:08,340 --> 00:03:12,180
- Makej, Sušenko!
- Jeď, GC!

10
00:03:12,220 --> 00:03:13,620
Půjč mi mobil.

11
00:03:13,660 --> 00:03:16,460
Proč? Za chvilku je po všem,
nikdo nestihne přijet.

12
00:03:16,540 --> 00:03:18,900
Nechci nikomu volat.

13
00:03:18,980 --> 00:03:21,380
Chci jen pár krvavejch obrázků.

14
00:03:40,860 --> 00:03:42,420
- Joooo.
- Jeď, Sušenko.

15
00:03:42,460 --> 00:03:44,900
-Jooo, dokážeš to!

16
00:04:06,100 --> 00:04:07,700
Kámo, to bylo šílené!

17
00:04:22,060 --> 00:04:23,420
Jsi OK?

18
00:04:28,340 --> 00:04:29,980
Tys spustil alarm?

19
00:04:30,060 --> 00:04:33,020
Lidi, lidi, lidi, pádame! Nech to!

20
00:04:35,020 --> 00:04:36,980
Jedem, jedem, Jedem!

21
00:04:54,020 --> 00:04:55,660
<i>Tohle nebylo poprvé</i>

22
00:04:55,740 --> 00:04:57,460
<i>co jsem měla něco</i>
<i>se strážci zákona.</i>

23
00:04:57,540 --> 00:04:59,580
<i>Rádi se takhle bavíme.</i>

24
00:05:01,020 --> 00:05:02,460
<i>A několikrát se nám to již povedlo.</i>

25
........