1
00:00:01,005 --> 00:00:02,539
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,574 --> 00:00:03,818
Nic proti tobě nemám,

3
00:00:03,842 --> 00:00:06,688
ale nehodlám nic riskovat
kvůli někomu, koho ani neznám.

4
00:00:06,689 --> 00:00:10,148
Takže když chce, abych se
na chvíli vyměnil, udělám to.

5
00:00:10,248 --> 00:00:13,617
Jestli se mu tam něco stane,
nikdy ti to neodpustím.

6
00:00:13,618 --> 00:00:15,729
- Co chceš, Harvey?
- Pomoct ochránit Mikea Rosse.

7
00:00:15,753 --> 00:00:18,354
Je tam s nebezpečným
chlapem, kterého jsem zavřel.

8
00:00:18,389 --> 00:00:21,534
- Co bych měl udělat?
- Přesunout toho chlapa jinam.

9
00:00:21,535 --> 00:00:23,160
Máš ale odvahu
mi něco takového říct,

10
00:00:23,161 --> 00:00:26,363
když jsi celou tu dobu věděl,
že ten kluk je podvodník.

11
00:00:26,364 --> 00:00:29,198
Nepotřebuju tvoje odpuštění,
Seane, ale tvou pomoc.

12
00:00:29,233 --> 00:00:30,833
Chceš to mít
jeden na jednoho? Máš to mít.

13
00:00:30,868 --> 00:00:32,935
Mám tohle a oni tě budou držet.

14
00:00:32,970 --> 00:00:35,704
- Ne!
- Co se to tu děje?

15
00:00:35,740 --> 00:00:37,173
Proč ses vrátil s tím strážným?

16
00:00:37,208 --> 00:00:38,751
Neudělal jsem to,
abys mi odpustil.

17
00:00:38,752 --> 00:00:40,777
Ale proto, že jsem
ho sem nikdy neměl pustit.

18
00:00:40,778 --> 00:00:41,855
Ani neznám tvé jméno.

19
00:00:41,879 --> 00:00:44,146
Kevin.
Kevin Miller.

20
00:00:44,182 --> 00:00:47,551
Louisi, měl jsi dobrý
nápad, ale špatné provedení.

21
00:00:47,552 --> 00:00:51,955
Jestli máme vypadat jako skutečná firma,
musíme od zítra tyhle prostory zaplnit.

........