1
00:00:00,993 --> 00:00:02,199
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,223 --> 00:00:04,275
- Odpověď zní ne.
- Zamlouvalo se vám to.

3
00:00:04,276 --> 00:00:07,378
Pak jsem si uvědomila,
že jde jen o drzé poznámky.

4
00:00:07,414 --> 00:00:09,125
Myslel jsem, že chceš,
aby naše dítě mělo

5
00:00:09,149 --> 00:00:10,799
vztah s biologickým otcem.

6
00:00:10,800 --> 00:00:14,886
Když tě něco takového vytočí,
mám pocit, že tě doopravdy neznám.

7
00:00:14,921 --> 00:00:16,250
Co kdybych ji
udělal podobnější?

8
00:00:16,251 --> 00:00:18,738
Mohl bych jí dát schopnost
naučit se i vaši lidskost.

9
00:00:18,858 --> 00:00:20,874
- Myslíš, že to dokážeš?
- Můžeme to zkusit.

10
00:00:20,994 --> 00:00:23,094
Rachel Zaneová
si zaslouží být v Komoře.

11
00:00:23,129 --> 00:00:24,963
Nejen, že ji
přestanete blokovat,

12
00:00:24,998 --> 00:00:27,532
dokonce jí pomůžete,
kdyby by někdo jiný byl proti.

13
00:00:27,567 --> 00:00:29,200
A vy uděláte,
o co vás žádám.

14
00:00:29,235 --> 00:00:31,736
Já splním váš
požadavek z jiného důvodu.

15
00:00:31,771 --> 00:00:34,177
Musíte zažalovat
Velocity Data Solutions.

16
00:00:34,297 --> 00:00:35,417
- Ne.
- Proč ne?

17
00:00:35,537 --> 00:00:38,124
Vymyslet si kauzu kvůli manipulaci
s akciemi je nezákonné.

18
00:00:38,244 --> 00:00:40,211
Ne, pokud najdeme
legitimní důvod.

19
00:00:40,246 --> 00:00:42,391
Tak to dokončeme,
ať můžeš být zase právník.

20
00:00:42,415 --> 00:00:46,800
"Nájemníci musí být o stavební činnosti
zpraveni doporučeným dopisem."

21
00:00:46,920 --> 00:00:49,487
........