1
00:00:01,100 --> 00:00:02,399
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,400 --> 00:00:04,565
Palmer přišel na to,
že pomáháme Seidelovi.

3
00:00:04,566 --> 00:00:07,502
Pokud nestáhneme žalobu,
půjde po nás za tajnou dohodu.

4
00:00:07,503 --> 00:00:09,547
Pokud se stáhnu,
Palmer nám nemůže nic udělat.

5
00:00:09,571 --> 00:00:11,448
Nebudu nic dělat,
dokud neřekneš Nathanovi,

6
00:00:11,449 --> 00:00:13,440
- co se přesně děje.
- Není co říkat.

7
00:00:13,441 --> 00:00:15,743
Ten případ děláš proto,
aby ses dostal do Komory.

8
00:00:15,744 --> 00:00:17,243
Právě jsem stáhnul přihlášku.

9
00:00:17,279 --> 00:00:19,312
Věděl jsem, že je to
podvodník, dřív než ho zatkli.

10
00:00:19,347 --> 00:00:20,891
Vynutil jsem
si své jméno na zdi.

11
00:00:20,915 --> 00:00:24,118
- Myslela jsem, že tě znám.
- Jak se mi to opovažuješ říct?

12
00:00:24,119 --> 00:00:27,054
Když jsme spolu poprvé spali,
chodila jsi s jiným mužem!

13
00:00:27,055 --> 00:00:30,223
Nechci strávit život s mužem,
který se vzdal svých snů.

14
00:00:30,258 --> 00:00:32,892
A vím, že ty tím
mužem být taky nechceš.

15
00:00:32,927 --> 00:00:36,263
Důkaz tuctu případů
průmyslové špionáže.

16
00:00:36,264 --> 00:00:37,664
Co chcete?

17
00:00:37,699 --> 00:00:40,534
Dohodnete se s těmi horníky
a o nás jste nikdy neslyšel.

18
00:00:40,535 --> 00:00:43,269
A dodržíte původní dohodu
s Craigem Seidelem.

19
00:00:43,305 --> 00:00:44,882
Nechci jen sjednat pohovor.

20
00:00:44,906 --> 00:00:47,273
Chci, abyste všechny, co mi
budou stát v cestě, odstranil.

21
00:00:55,784 --> 00:00:57,950
Kolik je hodin?

........